หมอสกลฯปังหลาย!! ฉีดวัคซีน “Pfizer” กระตุ้นเข็มที่ 3 ณ รพ.ศูนย์สกลนคร จำนวน 1,798 คน

หมอสกลฯปังหลาย!! ฉีดวัคซีน “Pfizer” กระตุ้นเข็มที่ 3 ณ รพ.ศูนย์สกลนคร จำนวน 1,798 คน

ห้องภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ได้ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer กระตุ้นเข็ม 3 ป้องกันโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์สกลนครและเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 1,798 คน

นายชุมนุม วิทยานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ได้เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ตามที่ได้รับจัดสรรวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับกระตุ้นเข็ม 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความมั่นใจ ส่วนประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้จองผ่านระบบของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ก็ได้ทยอยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เปิดระบบเทศบาลนครสกลนครปลอดภัย รับลงทะเบียนประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยได้เร่งนำกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว ทยอยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร อย่างต่อเนื่อง ด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ออกประกาศให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งใกล้บ้าน เริ่มตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสกลนคร วันนี้ (9สค64) พบผู้ป่วยรายใหม่ 62 ราย เป็นผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น 61 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 1 ราย รวมติดสะสมระลอกใหม่ 3,993 ราย ข้อมูลเตียง 2,823 เตียง คงเหลือเตียงที่ใช้ได้ 651 เตียง ซึ่งคงเหลือเฉพาะเตียงอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนเตียงอาการหนัก ถูกใช้งานอยู่ทั้งหมด 51 เตียง ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้ว 142,070 โดส

แสดงความคิดเห็น