สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 9 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+562 ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,915 ราย เสียชีวิต 86  ราย  รักษาหาย 4,630 ราย กำลังรักษา 6,199 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+387 ราย  ผู้ป่วยสะสม 8,806 ราย เสียชีวิต 41 ราย  รักษาหาย 2,857 ราย กำลังรักษา 5,908  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+353 ราย  ผู้ป่วยสะสม 6,477 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 3,726 ราย กำลังรักษา 2,739 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+292 ผู้ป่วยสะสม 6,864 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 937  ราย กำลังรักษา 5,915  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+296 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,516 ราย  เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,607 ราย กำลังรักษา 1,889 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+328  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,237 ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 3,692  ราย กำลังรักษา 2,539 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+215  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,058  ราย เสียชีวิต 52 ราย  รักษาหาย 4,476  ราย กำลังรักษา 1,530 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+155  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,963  ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 3,224  ราย กำลังรักษา 2,730 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+174 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,248  ราย เสียชีวิต 40  ราย  รักษาหาย 1,668  ราย กำลังรักษา 3,540  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+125  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,738 ราย  เสียชีวิต 22 ราย  รักษาหาย 1,143  ราย กำลังรักษา 3,573 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+92 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,608 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 2,277 ราย กำลังรักษา 2,311 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,993 ราย เสียชีวิต 12  ราย  รักษาหาย 1,444 ราย  กำลังรักษา 2,537 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+125 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,224 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,722 ราย  กำลังรักษา 1,490 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+112 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,795 ราย เสียชีวิต 11 ราย  รักษาหาย 1,356 ราย  กำลังรักษา1,428 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+67 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,664 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 769 ราย  กำลังรักษา 891  ราย

#หนองบัวลำภู  ยังไม่รายงาน ผู้ป่วยสะสม 1,686 ราย เสียชีวิต 6 ราย  รักษาหาย 1,042 ราย กำลังรักษา 584  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,571  ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 758 ราย  กำลังรักษา 803 ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,270 ราย เสียชีวิต 7 ราย  รักษาหาย 291 ราย  กำลังรักษา 972 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+48 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,263 ราย เสียชีวิต 3 ราย  รักษาหาย 705  ราย กำลังรักษา 555 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+33 ผู้ป่วยสะสม 1,037 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย329 ราย  กำลังรักษา 707 ราย

 

แสดงความคิดเห็น