ยโสธรยังหนัก!! ประชุมขยายระยะเวลาเรียนออนไลน์ ออกไปอีกจนถึง 31 สิงหาคม 2564

ยโสธรยังหนัก!! ประชุมขยายระยะเวลาเรียนออนไลน์ ออกไปอีกจนถึง 31 สิงหาคม 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดยโสธร วันนี้มีผู้ติดเชื้อ รวม 112 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,795 ราย กำลังรักษาตัว 1,428 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 1,356 ราย โดยมีผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 671 โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 วิทยาลัยชุมชนยโสธร จำนวน 148 ราย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 กองทัพบก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จำนวน 299 ราย และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 อ.เลิงนกทา จำนวน 120 ราย ด้านการจัดตั้งศูนย์พักคอยใน 9 อำเภอ จำนวนเตียงรองรับ 1,906 เตียง ใช้ไปแล้ว จำนวน 373 เตียง คงเหลือ 1,533 เตียง หากยังมีการแพร่ระบาดยังสามารถจัดตั้งจุดพักคอยเพิ่มได้ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดพักคอย เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้นำนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การขยายระยะเวลาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถานศึกษาออกไปจนถึงวันที่  31 สิงหาคม 2564  ยกเว้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 , โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนการบริหารส่วนจังหวัดยโสธร, โรงเรียนพระปริยัติธรรม เจ้าพระยาบดินทรเดชา โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา, และโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย ให้พิจารณาการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนให้คนในครอบครัวพาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , 7 กลุ่มโรคเรื้องรัง และหญิงตั้งครรภ์ มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งท่านใดที่พามาจะได้รับการฉีดวัคซีนด้วย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวไปพร้อมๆ กัน ในอัตรา 1 ต่อ 1 เช่น บุตรพาผู้สูงวัย 1 คน มารับวัคซีน ดังนั้น บุตรก็จะได้รับการฉีดวัคซีนด้วย จึงขอเชิญชวนให้บุตรหลานและคนในครอบครัวพาผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , 7 กลุ่มโรคเรื้องรัง และหญิงตั้งครรภ์ มารับการฉีดวัคซีนกันเยอะๆ โดยสามารถ WAlk In เดินเข้ามาฉีดได้ที่โรงพยาบาลยโสธร ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 จำนวน 150 คน ต่อวัน หรือฉีดตามที่แต่ละอำเภอกำหนด

ท้ายนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดยโสธร ให้แจ้งการศูนย์ประสานรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดยโสธร โทร. 090-240-9930, 045 712 233 หากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้ง อสม.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อกักตัวหรือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค และให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโควิด-19 แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น