อุดรฯ ไม่ทิ้งกัน!! คปภ.อด.และภาคี มอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์โฮมฮัก ช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยโควิด-19

อุดรฯ ไม่ทิ้งกัน!! คปภ.อด.และภาคี มอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์โฮมฮัก ช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยโควิด-19

คปภ.อุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนศูนย์โฮมฮักอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดอุดรธานี ชมรมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดอุดรธานี บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนจังหวัดอุดรธานีในการดูแลพี่น้องคนอุดรธานี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19

ที่บริเวณบันไดหน้าอาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร ผิวสวัสธ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำดื่ม ยาสีฟันแปรงสีฟัน สบู่ น้ำยาสระผม กระดาษทิชชู ผ้าอนามัย จากตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุดรธานี หรือ คปภ. ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดอุดรธานี ชมรมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดอุดรธานี ที่นำมามอบให้จังหวัดอุดรธานีเพื่อนำไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนที่กักตัวที่สถานที่รัฐจัดให้กลาง “ศูนย์โฮมฮักอุดรธานี” ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 “ศูนย์โฮมฮักอุดรธานี” หรือ Local Quarantine ( LQ ) เป็นที่รายงานตัวของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่ เดินทางมาจาก 29 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง( 29 จังหวัดควบคุมเข้มงวด) ตามประกาศ ศบค และจังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจคัดกรองและเข้ารับการกักตัว 14 วัน ซึ่งระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน -9 สิงหาคม 2564 มีประชาชนมารายงานตัว 4,015 คน ส่งต่ออำเภอภูมิลำเนา 2,507 คน ส่งต่อต่างจังหวัด 512 คน กักตัวสะสม 996 คน ณ วันที่ 9 สิงหาคม มีผู้เข้ารับการกักตัวที่ศูนย์โฮมฮัก 80 คน

สำหรับผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ประสงค์จะบริจาคให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค และอุปกรณ์การแพทย์ แอลกอฮอล์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี หรือที่ศูนย์โฮมฮักอุดรธานี หอพักชาย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทุกวัน

แสดงความคิดเห็น