ธกส.ร้อยเอ็ดใจบุญ มอบเงินจำนวน 230,000 บาท ช่วยเหลือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

สำนักงาน ธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด และสาขาในสังกัดมอบเงินจำนวน 230,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

 

 

ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด มอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 230,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ไว้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

จึงขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด” เลขบัญชี 020255070177 สอบถามข้อมูล โทร.043-518200 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็น