อบจ.อุดรใจดี!! มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

อบจ.อุดรใจดี!! มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ระลอกที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบอุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 4 ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ พลตรี พิทักษ์ จันทร์เขียว ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 พันตำรวจเอก วีระชาติ สุบงกช ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ

– กองบิน 23

– กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ทั้ง 4 เขต

ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และห่วงใยผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในจังหวัดอุดรธานี จึงดำเนินการมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประกอบด้วย

-หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1,156,610 ชิ้น

-หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 611,490 ชิ้น

-เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 9,120 ขวด

เพื่อการป้องกันและบำบัดรักษาโรคให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยฉับพลันทันที

แสดงความคิดเห็น