สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 10 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+488 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,403 ราย เสียชีวิต 86  ราย  รักษาหาย 4,767 ราย กำลังรักษา 6,550 ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+469 ราย  ผู้ป่วยสะสม 9,275 ราย เสียชีวิต 42 ราย  รักษาหาย 3,005 ราย กำลังรักษา 6,228 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+495 ผู้ป่วยสะสม 7,359 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,026  ราย กำลังรักษา 6,321  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+324 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,121 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 4,133 ราย กำลังรักษา 2,972 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+290 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,806 ราย  เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 4,913 ราย กำลังรักษา 1,869 ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+160  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,433 ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 3,950  ราย กำลังรักษา 2,441 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+203  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,261 ราย เสียชีวิต 58 ราย  รักษาหาย 4,745 ราย กำลังรักษา 1,458 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+235 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,198  ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 3,475  ราย กำลังรักษา 2,713 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+91 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,339  ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 1,740  ราย กำลังรักษา 3,557  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+119  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,856 ราย  เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 1,176  ราย กำลังรักษา 3,656 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+126 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,734 ราย เสียชีวิต 21 ราย  รักษาหาย 2,446 ราย กำลังรักษา 2,267 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+150 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,143 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,683 ราย  กำลังรักษา 2,447 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,345 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,771 ราย  กำลังรักษา 1,562 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+128 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,923 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,429 ราย  กำลังรักษา1,482 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+51 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,715 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 797 ราย  กำลังรักษา 914  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+85 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,871 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,062 ราย กำลังรักษา 800 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+98 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,669  ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 830 ราย  กำลังรักษา 829 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+39 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,430 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 399 ราย  กำลังรักษา 1,022 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,309 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 753 ราย กำลังรักษา 552 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+64 ผู้ป่วยสะสม 1,101 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย372 ราย  กำลังรักษา 728 ราย

 

แสดงความคิดเห็น