เตรียมพร้อมอีหลี!! อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเตียงเพียงพอ รองรับผู้ป่วยโควิด กลับมารักษาที่บ้าน

เตรียมพร้อมอีหลี!! อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเตียงเพียงพอ รองรับผู้ป่วยโควิด กลับมารักษาที่บ้าน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมและเสริมพลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม ขณะที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเตียงโรงพยาบาลสนามเพียงพอ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาที่ภูมิลำเนา

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและเสริมพลังใจให้กับ บุคลากรด่านหน้า ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่ประจำ ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ออกเยี่ยม เพื่อเสริมกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ฝากความห่วงใย มายังบุคลากรด่านหน้าทุกคน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ระมัดระวังตนเอง ดูแลผู้ป่วยที่เดินทางกลับมารักษาที่บ้าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ

ด้านนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน กล่าวว่า ทุกวันพุธ ทางอำเภอจะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ ปัจจุบันอำเภอดอนจาน มีผู้ป่วยสะสม 174 ราย รักษา 51 ราย หายป่วย 84 ราย มีโรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง ที่หอประชุมอำเภอ รองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง และมีแผนขยายเพิ่มเป็น 100 เตียง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามชุมชน ประจำตำบล หรือ community isolation ทั้ง 5 ตำบล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลดอนจาน ที่โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลม่วงนา ที่โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลดงพยุง ที่โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ โรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลสะอาดไชยศรี ที่อาคารเอนกประสงค์ ของ อบต. และโรงพยาบาลสนามชุมชนตำบลนาจำปา ที่โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ทั้ง 5 แห่งมีเตียงรองรับได้ 100 เตียง ซึ่งเพียงพอสำหรับการรับผู้ป่วยกลับมารักษาที่บ้าน สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอดอนจาน โทร. 043 019814

แสดงความคิดเห็น