กาฬสินธุ์สุดปัง!! เปิด WALK IN ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง และหญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์

กาฬสินธุ์สุดปัง!! เปิด WALK IN ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง และหญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์

กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเสี่ยง และหญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ ในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Walk In ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการวันละ 1,000 คน และแจกบัตรคิวให้มาฉีดวันถัดไป เพื่อความเป็นระเบียบ ลดการแออัด

ที่บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งเป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีประชาชนผู้สูงอายุ และ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคอ้วน และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มาเข้าแถวรอบัตรคิวเพื่อฉีดวัคซีน ซึ่งให้บริการวันละ 1,000 คน และได้แจกบัตรคิวให้มารับบริการในวันถัดไป โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ

จากนั้น พระครูวรธรรมธัช ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับกระผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยให้กับนายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเปิดฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องนัดหมาย หรือ WAKLK IN ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ในวันนี้ (11 ส.ค.64) เป็นวันแรก สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น 7 กลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้มาฉีดวัคซีนเกิน 1,000 คน ซึ่งได้แจกบัตรคิว และระบุวันที่เพื่อให้มาฉีดวัคซีน เพื่อความเป็นระเบียบและลดการแออัด

โดยวันนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 204 ราย หายป่วยวันนี้ 221ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,938 ราย กำลังรักษา 2,249 ราย หายป่วยแล้ว 2,667 ราย และเสียชีวิตสะสม 22 ราย

แสดงความคิดเห็น