ปรบมือ!!‘ราชมงคล ขก.’ผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโควิดด้วยแสง U-VC มอบให้ รพ.ภูเวียง/รพ.อุบลรัตน์

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นางสาวคนึงนิจ กลิ่นขจร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น มอบเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง U-VC ให้แก่ โรงพยาบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2เครื่อง พร้อมกล่องชนะภัยที่บรรจุยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์เบื้องต้นสำหรับติดตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19  จำนวน 20 กล่อง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา และวันที่ 9 สิงหาคม 2564ได้มอบเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง U-VC ให้โรงพยาบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมกล่องชนะภัย ที่มอบให้ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จำนวน 25 กล่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเปิดเผยว่า  มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ อย่างหนักหน่วง ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ป่วย และผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและกักตัวในหลายพื้นที่ ครอบคลุมทุกอำเภอจังหวัดขอนแก่น และมทร.อีสาน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาเขตขอนแก่นระดมสรรพกำลังและทรัพยากรที่ วิทยาเขตขอนแก่นมีมารวมพลังในการจัดสร้างเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง U-VC และจัดทำกล่องชนะภัยเพื่อมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้ มอบให้เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบไปด้วย นายฉลอง วงศ์สิงห์ นายธนภัทร ละมูลเทียน นายสุภกิณห์ โคตรลุน นายภควัตร กระแสร์ นายไกรวิทย์ หนองน้ำ ใช้เวลาว่างจากงานประจำช่วยกันจัดทำเครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง U-VC จุดเด่นของเครื่องคือตัวโครงเป็นสแตนเลส ติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ใช้ได้กับไฟบ้าน 220 โวลต์และควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมท ประยุกต์ใช้ได้ทุกพื้นที่ ติดหลอด U-VC 8 หลอด และใช้เวลาประมาณ 30 นาที ฆ่าเชื้อกับห้องที่มีขนาด 16 ตารางเมตร มีผลการทดสอบตามค่ามาตรฐานด้านประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ และการวัดค่าด้วยเครื่อง U-VC Miter

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติและพร้อมที่จะสนับสนุนช่วยเหลือให้คนไทยปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

 

แสดงความคิดเห็น