องค์กรผู้บริโภคเผยผลสำรวจยาฟ้าทะลายโจร  หากไม่ควบคุมราคาผู้บริโภคเข้าถึงยากแน่

 

วันพุธ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายภูมิปัญญาอีสานเพื่อการพึ่งตนเองนำเสนอ ยาฟ้าทะลายโจรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากผลการสำรวจสถานการณ์การใช้และขายยาฟ้าทะลายโจรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ ๓-­๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีการสำรวจสถานที่จำหน่ายยาฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ ๑๔ อำเภอ จังหวัดขอนแก่น จำนวน  ๒๑ ร้านค้า และสัมภาษณ์ผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจร  จำนวน ๕๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานการณ์การใช้และขายยาฟ้าทะลายโจรที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์โควิดและการรวบข้อเสนอจากผู้บริโภคซึ่งสภาองค์กรของผู้บริโภคจะได้รวบรวมจากจังหวัดต่างๆ ที่ร่วมกันเฝ้าระวังและสำรวจเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการคุ้มครองผู้บริโภค

การสำรวจในครั้งนี้มีจังหวัดในภาคอีสานที่ร่วมดำเนินการได้แก่ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  บุรีรัมย์ สุรินทร์และนครราชสีมา การนำเสนอวันนี้เป็นการรวบรวมเฉพาะจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค

จากปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิดภาวะขาดแคลนยารักษาในระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้ถึงขั้นต้องจัดระบบ Home isolation ทำให้ประชาชนต้องจัดหาซื้อยากินเอง ซึ่งล่าสุดราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ให้ฟ้าทะลายโจรอยู่ในบัญชียาหลัก เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรอย่างถูกต้อง และเกิดการกำกับติดตามดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรอย่างถูกต้อง
ในเวลาไม่นานพบว่า เกิดภาวะการขาดแคลนและยาฟ้าทะลายโจรที่มีราคาสูงขึ้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าปลอม อวดอ้างโฆษณาเกินจริง สภาองค์กรของผู้บริโภค หน่วยงานประจำจังหวัด และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการเฝ้าระวังและจัดทำข้อเสนอต่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ จึงจัดทำแบบสำรวจนี้เพื่อสำรวจสถานการณ์ยาฟ้าทะลายโจรที่กระทบต่อสิทธิผู้บริโภคเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานแจ้งเตือนภัยและจัดทำข้อเสนอมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  นายปฏิวัติ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้านนายจรัล  ขาวจุ้ย สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าทางสมาคมฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเวียงเก่าและเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรังช่วยกันสำรวจ  โดยผลการสำรวจร้านขายยาในช่วงวันที่ ๓-­๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีการสำรวจสถานที่จำหน่ายยาฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ ๑๔ อำเภอ จำนวน  ๒๑ ร้านค้า ประกอบด้วย อำเภอเมืองขอนแก่น  อ.ซำสูง  อ.กระนวน  อ.เขาสวนกวาง  อ.น้ำพอง  อ.อุบลรัตน์  อ.หนองสองห้อง  อ.พล  อ.มัญจาคีรี อ.พระยืน  อ.บ้านฝาง  อ.หนองเรือ อ.ภูเวียงและอำเภอหนองนาคำ  มี ๘ ร้านค้า ที่แจ้งว่ายาฟ้าทะลายโจรขายหมดแล้ว  ช่วงนี้รอผลิตภัณฑ์กำลังสั่งซื้อ ไม่ทราบแน่ชัดว่าของจะมาเมื่อไหร่  และราคาอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิม  ร้านขายยาส่วนใหญ่จะแนะนำวิธีการรับประทาน และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อตามกำลังทรัพย์ที่มี

มีการซื้อตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ๑๑ ร้านค้า มี ๑ ตัวอย่าง ที่ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์   มีการระบุเป็นยาแผนโบราณ  ๕ ตัวอย่าง ระบุเป็นยาสามัยประจำบ้าน ๔ ตัวอย่าง ราคาผลิตภัณฑ์ต่ำสุด ๖๐ บาท สูงที่สุด ๒๔๐ บาท (จำนวน ๕๐ แคปซูล ราคา ๒๔๐ บาท /แคปซูลละ ๔.๘ บาท)ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง  สินค้าที่มีขายส่วนมากขณะนี้เป็นอยู่ในรูปแบบกระปุก ตัวยาจะอยู่ในรูปแคปซูล  และเม็ด  สินค้าส่วนมากแสดงฉลาก อ.ย. ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น เลขทะเบียนยา  วันผลิต  วันหมดอายุ

โดยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้

๑ ควรมีการควบคุมราคาขายของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสม

๒ ควรมีการกวดขันในการตรวจจับผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรปลอม  โฆษณาเกินจริง  หรือที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนยา

๓ ควรมีบทลงโทษกรณีร้านค้ากักตุนสินค้าเพื่อนำไปเก็งกำไร

๔ ผู้บริโภคที่สั่งซื้อทางออนไลน์ ต้องตรวจเช็คข้อมูลดีๆ ไม่อย่างนั้นจะถูกหลอกได้และเป็นภาระผู้บริโภคที่ต้องไปจัดการปัญหา   นายจรัล กล่าวทิ้งท้าย

นายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน  กล่าวว่า ในส่วนผลสำรวจผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจร จำนวน ๕๐ คน  ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากอำเภอเมืองขอนแก่น  อ.น้ำพอง อ.เขาสวนกวาง อ.เวียงเก่า อ.อุบลรัตน์ อ.โนนศิลา อ.บ้านไผ่ อ.สีชมพู อ.หนองสองห้อง อ.ชุมแพ อ.บ้านฝาง อ.แวงน้อยและ อ.ภูเวียง มีวัตถุประสงค์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร

  • พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษาโรค รองลงมาคือการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโรคเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
  • แหล่งที่ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร และรูปแบบผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ใช้ พบว่าโดยส่วนใหญ่ จะซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรตามร้านขายยา จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบของแคปซูล และส่วนใหญ่จะเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์แบบกระปุก รองลงมาคือการบรรจุภัณฑ์แบบแผง
  • ราคาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ผู้บริโภคซื้อในรอบ ๑ เดือนที่ผ่านมา พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ มีการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในราคา ๑๒๐ บาท/กระปุก บรรจุ ๖๐ แคปซูล รองลงมาคือซื้อในราคา ๑๐๐ /กระปุก บรรจุ ๕๐ แคปซูล และซื้อในราคา ๑๖๐บาท/กระปุก บรรจุ ๖๐ แคปซูล ตามลำดับ
  • ราคาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ผู้บริโภคซื้อในปัจจุบัน พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ มีการซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ณ ปัจจุบันในราคา ๑๖๐ บาท/กระปุก บรรจุ ๖๐ แคปซูล รองลงมาคือซื้อในราคา ๑๘๐ /กระปุก บรรจุ ๖๐ แคปซูล และซื้อในราคา ๑๕๐ บาท/กระปุก บรรจุ ๕๐ แคปซูล ตามลำดับ และพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในราคาที่สูงเพิ่มขึ้น ๔๐ บาท รองลงมาคือ ซื้อในราคาเพิ่มขึ้น ๒๐ บาท และซื้อในราคาเพิ่มขึ้น ๖๐ บาท
  • ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร พบว่าส่วนใหญ่ เห็นด้วยที่รัฐควรกำหนดราคาควบคุมผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรไม่ควรเกิน ๑ บาท/แคปซูล (ราคารวมภาษี) เนื่องจากราคากลางของบัญชียาหลักแห่งชาติกำหนดราคาไว้ที่ ๐.๙๔ บาท/แคปซูล บรรจุ ๕๐๐ มิลิกรัม
  • ความกังวลของผู้บริโภคต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า ไม่ได้มีความกังวลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่อาจจะส่งผกระทบต่อสุขภาพ โดยมีเหตุผลที่สำคัญ ๓ อันดับแรกที่ทำให้ไม่รู้สึกมีความกังวลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ทานแล้วอาการดีขึ้น อาการไข้ลดลง ,ทานแล้วไม่มีผลข้างเคียง หรืออาการแทรกซ้อนอะไร และ ทานตามเภสัชกรแนะนำ
  • ปัญหาผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่พบ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน ๕๐ ราย ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) ปัญหาผลิตภัณฑ์ปลอม พบว่าประชากรกลุ่มตัวโดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๙๖ เคยประสพกับปัญหาผลิตภัณฑ์ปลอม

(๒) ปัญหาราคาแพงเกินควร พบว่าประชากรกลุ่มตัวโดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๙๗ เคยประสพกับปัญหาราคาผลิตภัณฑ์แพงเกินควร

(๓) ปัญหาการโฆษณาเกินจริง พบว่า เคยประสพกับปัญหาการโฆษณาเกินจริง

(๔) ปัญหาไม่แสดงฉลาก พบว่า เคยประสพกับปัญหาไม่แสดงฉลากสินค้า

(๕) ปัญหาการสวมเลข อย. พบว่า เคยประสพกับปัญหาการสวมเลข อย. และ

(๖) ปัญหากักตุนสินค้า พบว่า เคยประสพกับปัญหาการกักตุนสินค้า

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะต่อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน ๕๐ ราย ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) ควรมีการควบคุมราคาขายของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสม พบว่า เห็นด้วยว่าควรมีการควบคุมราคาขายของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสม

(๒) ควรมีการกวดขันในการตรวจจับผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรปลอม  โฆษณาเกินจริง หรือที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนยา  พบว่า เห็นด้วยว่าควรมีการกวดขันในการตรวจจับผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรปลอม  โฆษณาเกินจริง หรือที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนยา

(๓) ควรมีการกำกับฉลากผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรให้แสดงส่วนประกอบของสารแอนโดรกราโฟไลน์  ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัว หรือการขยายตัว และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในร่างกายให้ผู้บริโภคทราบ พบว่าควรมีการกำกับฉลากผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรให้แสดงส่วนประกอบของสารแอนโดรกราโฟไลน์  ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัว หรือการขยายตัว และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในร่างกายให้ผู้บริโภคทราบ และ

(๔) ควรมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นของภูมิปัญญาชาวบ้านให้ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง เห็นด้วยว่าควรมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นของภูมิปัญญาชาวบ้านให้ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง   ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างแพร่หลาย และถูกต้องตามหลักแพทย์แผนไทยและแพทย์สมัยใหม่

ให้ผู้บริโภคทุกคนปลูกฟ้าทะลายโจรไว้ที่บ้านเพื่อเป็นยารักษาตัวเองก่อนที่จะเป็นภาระของหมอ เพราะฟ้าทะลายโจรปลูกง่าย  และปลอดภัยจาดโควิดกันทุกคน  นายปฺฏิวัติกล่าว ทิ้งท้าย

 

 

แสดงความคิดเห็น