สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 11 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+562 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,965  ราย เสียชีวิต 92 ราย  รักษาหาย 5,394 ราย กำลังรักษา 6,479  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+480 ราย  ผู้ป่วยสะสม 9,755 ราย เสียชีวิต 43 ราย  รักษาหาย 3,238 ราย กำลังรักษา 6,474  ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+444 ผู้ป่วยสะสม 7,803 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,148  ราย กำลังรักษา 6,642  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+221 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,342 ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 4,350 ราย กำลังรักษา 2,975 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+172 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,978 ราย  เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 5,226  ราย กำลังรักษา 1,726  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+182  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,615 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 4,309  ราย กำลังรักษา 2,261 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+185  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,446 ราย เสียชีวิต 64 ราย  รักษาหาย 5,103 ราย กำลังรักษา 1,279 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+255  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,453  ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 3,667  ราย กำลังรักษา 2,775 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+184  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,523 ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 1,821  ราย กำลังรักษา 3,660  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+130  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,986 ราย  เสียชีวิต 28  ราย  รักษาหาย 1,176  ราย กำลังรักษา 3,782 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+204  ราย ผู้ป่วยสะสม 4,938 ราย เสียชีวิต 22  ราย  รักษาหาย 2,667 ราย กำลังรักษา 2,249 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+245 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,397 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,801 ราย  กำลังรักษา 2,583 ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+112  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,443 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 1,876 ราย  กำลังรักษา 1,554 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+112 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,035 ราย เสียชีวิต 12 ราย  รักษาหาย 1,559  ราย  กำลังรักษา1,464  ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+63  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,778 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหาย 802 ราย  กำลังรักษา 972  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+101 ราย  ผู้ป่วยสะสม 1,972 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,114 ราย กำลังรักษา 849 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+99 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,768  ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 958 ราย  กำลังรักษา 800 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+60 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,490  ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 413  ราย  กำลังรักษา 1,068  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+35 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,344 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 789 ราย กำลังรักษา 551 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+37 ผู้ป่วยสะสม 1,138 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 433 ราย  กำลังรักษา 704  ราย

 

แสดงความคิดเห็น