มุกดาการเข้ม!! สั่งปิด “ร้านทีบี สนุกเกอร์ คลับใจกลางเมือง” หลังพบมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายราย

มุกดาการเข้ม!! สั่งปิด “ร้านทีบี สนุกเกอร์ คลับใจกลางเมือง” หลังพบมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร มีมติให้ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค รายร้านทีบี สนุกเกอร์ คลับ (TB Snooker Club) บริเวณตลาดเทศบาล 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังพบมีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกล่าวหลายราย

วันนี้ (12 ส.ค.64) นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 39/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้ออกคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3816/2564 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค รายร้านที่บี สนุกเกอร์ คลับ (TB Snooker Club) บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหาร 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-24 สิงหาคม 2564

หลังจากปรากฎข้อเท็จจริงในทางการสอบสวนโรคว่า พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) รายที่ 1036 ของจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านทีบี สนุกเกอร์ คลับ (TB Snooker Club) บริเวณตลาดเทศบาลเมืองมุกดาหาร 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จังหวัดมุกดาหารพบผู้ป่วยสะสมที่มีความเชื่อมโยงกับสถานที่ดังกล่าวอีก จำนวน 6 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีกหลายราย

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดมุกดาหาร พร้อมได้แจ้งถึงผู้ที่เดินทางไปร้าน TB SNOOKER CLUB ระหว่างวันที่ 22 กรกฏาคม-8 สิงหาคม 2564 ให้เข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.มุกดาหาร (อาคารแพทย์แผนไทย ข้าง สนง.ไปรษณีย์ จ.มุกดาหาร) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 06-5291-0522, 06-5291-0524

แสดงความคิดเห็น