ศรีสะเกษผุดโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” มอบบ้านให้เหล่าผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย เนื่องในวันฉลองครบรอบ 238 ปี

ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ มอบบ้านโครงการสร้างซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

 

 

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 26,34,57,79 และ 80 ให้แก่ราษฎร จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นายจอม ขันติวงษ์ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 6 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์

2.นายมงคล ศิริพันธุ์ อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 37 บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์

3.นางสาวมินทร์ตรา ชื่นใจ อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 16 บ้านบก หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์

4.นางพุฒ ทองมี อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 171 บ้านกระเต็น หมู่ที่ 11 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์

5.นายอรรถพล อ่อนน้อม อายุ 21 ปี บ้านเลขที่ 80 บ้านตาโกน หมู่ที่ 1 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ โดยบ้านหลังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 50,000 บาท

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ อำเภอเมืองจันทร์ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวนศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี

แสดงความคิดเห็น