นอ.โชคชัยมั่นใจ!! มาตรการ “Bubble and Seal” ในโรงงานไก่ ลดการแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเสีย

นอ.โชคชัยมั่นใจ!! มาตรการ “Bubble and Seal” ในโรงงานไก่ ลดการแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเสีย

นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในอำเภอโชคชัยว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการวางมาตรการป้องกันต่าง ๆ ออกมาอย่างเป็นระบบ และประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามการควบคุมและป้องกันโรคในโรงงานแปรรูปไก่ 2 แห่งในอำเภอ ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ระบบ “Bubble and Seal” ดังกล่าว จะเน้นย้ำการจัดกลุ่ม คุมไว ลดแพร่กระจาย รายได้ไม่สูญเสีย รวมถึงการแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ CI ของโรงพยาบาล ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวในโรงงานและพักในสถานที่ที่จัดให้ เชื่อว่าหลังผ่านไป 1 เดือน ยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงเป็นลำดับ

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ ใน ต.ท่าเยี่ยม เป็นตัวอย่างโรงงานที่วางมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด และเร่งดำเนินการระบบ “Bubble and Seal” เพื่อดูแลแรงงานและปกป้องชุมชนอย่างเต็มที่ ภายใต้คำแนะนำจากภาคราชการและทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ ก่อนหน้านี้ได้ทำการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงานไปแล้ว 90% นอกเหนือไปจากเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของพนักงานทุกคนทั้งคนไทยและกัมพูชา

แสดงความคิดเห็น