สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 12 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  23  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  7  ราย

บ้านฝาง 3 ราย

อุบลรัตน์ 1 ราย

พล 51 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 45   ราย

แวงใหญ่ 1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง  1 ราย

แสดงความคิดเห็น