สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 12 ส.ค. 2564

 

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+502 ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,467  ราย เสียชีวิต 94 ราย  รักษาหาย 5,999 ราย กำลังรักษา 6,374  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+538  ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,293 ราย เสียชีวิต 45 ราย  รักษาหาย 3,376  ราย กำลังรักษา 6,872 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+481  ผู้ป่วยสะสม 8,284  ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 3,583 ราย กำลังรักษา 4,688  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+251 ราย  ผู้ป่วยสะสม 7,593 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 4,560 ราย กำลังรักษา 3,013 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+623 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,601  ราย  เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 5,578   ราย กำลังรักษา 1,997   ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+218  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,833 ราย เสียชีวิต 46 ราย  รักษาหาย 4,588   ราย กำลังรักษา 2,199 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+241  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,687 ราย เสียชีวิต 67 ราย  รักษาหาย 5,453 ราย กำลังรักษา 1,167 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+202  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,655 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 3,909 ราย กำลังรักษา 2,735 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+265  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,788 ราย เสียชีวิต 42  ราย  รักษาหาย 1,909  ราย กำลังรักษา 3,837  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+118  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,104 ราย  เสียชีวิต 28  ราย  รักษาหาย 1,205  ราย กำลังรักษา 3,871 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+151  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,089 ราย เสียชีวิต 22  ราย  รักษาหาย 2,798  ราย กำลังรักษา 2,269  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+190 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,587 ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 1,903 ราย  กำลังรักษา 2,668  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+100  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,543 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 1,980 ราย  กำลังรักษา 1,549  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,130 ราย เสียชีวิต 13  ราย  รักษาหาย 1,652 ราย  กำลังรักษา1,465  ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+138 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,916 ราย เสียชีวิต 5 ราย รักษาหาย 843 ราย  กำลังรักษา 1,068 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+72 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,044 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,114 ราย กำลังรักษา 849 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,863 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 1,040 ราย  กำลังรักษา 813   ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+65 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,555  ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 413  ราย  กำลังรักษา 1,133  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,401 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 818 ราย กำลังรักษา 579 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ผู้ป่วยสะสม 1,215 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 470 ราย  กำลังรักษา 744   ราย

 

แสดงความคิดเห็น