ผู้ว่าฯ อำนาจมอบธง หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็ง ปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

พ่อเมืองอำนาจเจริญ มอบธงหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนา

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามารักษาในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้ มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ จึงได้กำหนด “โครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัยสู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ” โดยให้คนในหมู่บ้านได้ร่วมกันดูแลหมู่บ้านของตนเองให้เข็มแข็งปลอดภัย จากโรคโควิด-19 ซึ่งอำเภอได้จัดชุดปฏิบัติการตำบล ลงไปประเมินหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากหมู่บ้าน ตำบลใดผ่านการประเมินจะได้รับป้ายและธงเป็น หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 และขยายการดำเนินงานไปสู่ระดับอำเภอเพื่อประเมินและประกาศเป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ต่อไป

 

 

จากการประเมินของอำเภอพนา พบว่าทั้ง 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่จะได้รับป้ายและธงเป็นหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัยสู้ภัยโควิด – 19 ทั้งหมด

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับหมู่บ้าน ตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัยสู้ภัยโควิด -19 ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น