จ.เลยเปิดแล้ว ศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รองรับผู้ป่วยได้มากถึง 40 เตียง

เทศบาลตำบลนาอานเปิดศูนย์พักคอยชุมชนรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 40 เตียง

 

 

ที่อาคารสำนักงานการยางจังหวัดเลย บ้านไร่ทาม หมู่ 5 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด “เปิดศูนย์โควิดชุมชนรองอรับผู้ป่วยโควิด-19”  มีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. เข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

นายวิเวทย์ วิไชโย นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน กล่าวว่า การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีความพยายามในการควบคุมโรค โดยการค้นหาผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว แยกโรค และติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยทุกราย แต่ยังพบการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดเลย ประกอบกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากต่างจังหวัดที่ขอกลับมารับการรักษาในภูมิลำเนาของตนเองมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดข้อจำกัดของโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยไว้รักษาหาย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดเลยมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์โควิดชุมชน (Community Isolation :CI) หรือมีชื่อเรียกว่าศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง ได้มีที่พักอาศัยระหว่างรอเตียงว่าง และรองรับผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการต่อ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนบาลตำบลนาอาน จึงได้จัดตั้งศูนย์ตังกล่าว โดยขออนุญาตใช้อาคารสำนักงานการยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นสถานที่ดำเนินการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านไร่ทาม ตำบลนาอาน โดยมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยจำนวน 40 เตียง มีการบริหารจัดการทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์โควิดชุมชน

แสดงความคิดเห็น