กองทุน ตปท.หยุดหนุน “บอยทาวน์” โรตารี่แก่นคูณเยือนหาหนทางช่วย    

สโมสรโรตารีแก่นคูน พร้อมด้วย เทศบาลวังชัย สโมสรโรตารีขอนแก่น สโมสรโรตารีน้ำพองในพื้นที่ เยี่ยมชมนิคมพัฒนาเยาวชนโรตารีขอนแก่น (Boy Town) ที่ช่วยเหลือเด็กยากจนในภาคอีสาน ที่ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 30 ปี หาแนวทางช่วยเหลือ หลังกองทุนจากต่างประเทศได้ยุติการสนับสนุน 

วันที่ 11 สิงหาคม นายโตบูรพา สิมาทัน นายกสโมสรโรตรี่แก่นคูน นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย อดีตผู้ว่าการภาค3340 โรตารีสากล พร้อมสื่อมวลชน และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ได้เข้าเยี่ยมชม นิคมพัฒนาเยาวชนโรตารี (Boy Town) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 74 หมู่ 6 บ้านนกเขียน ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายปราโมทย์ คลังเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการนิคมพัฒนาเยาวชนโรตารีขอนแก่น (Boy Town) กล่าวว่า นิคมพัฒนาเยาวชนแห่งนี้เกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสาธารณประโยชน์ ประเทศอังกฤษ ในการจัดซื้อที่ดินแห่งนี้ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ พร้อมสร้างสิ่งปลูกสร้าง จัดตั้งเป็นนิคมพัฒนาเยาวชนโรตารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 พร้อมรับเยาวชนชายอายุ 13 – 18 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน จากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งสามารถรับได้จำนวน 60 คน เข้ามาฝึกอาชีพและเรียนสายสามัญ

“กองทุนดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยมีสโมสรโรตารีขอนแก่น ดูแลการดำเนินการของนิคม ฯ ในด้านการฝึกอาชีพดำเนินการได้ 6 ปี ระยะหลังประสบปัญหาด้านวิทยากรและอื่น ๆ จึงได้ยกเลิกและให้เรียนสามัญอย่างเดียว ในปัจจุบันมีเด็กอยู่ 24 คน”นายปราโมทย์กล่าว

นายปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเป็นศิษย์รุ่นแรก หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี ก็ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการนิคมพัฒนาเยาวชนโรตารีแห่งนี้ ศิษย์เก่าที่เคยมาอยู่ที่นิคมพัฒนา ฯ ได้เรียนจบระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ปริญญาโท จำนวน 10 คน และปริญญาตรี จำนวนมาก เป็นเยาวชนที่ดีและมีงานทำที่ดีทุกคน

นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย อดีตผู้ว่าการภาค ๓๓๔๐ โรตารี่สากล และเป็นประธานมูลนิธิบอยทาวน์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่า จากการที่ผู้ดูแลนิคม ฯ ได้นำชมบริเวณนิคม ฯ พบว่าเด็กและเยาวชนที่อยู่ในนิคม ฯ ได้มีการทำการเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ สามารถนำมาใช้ประกอบอาหารให้สมาชิกในนิคม ฯ และเหลือนำไปจำหน่ายและหมุนเวียนในนิคม ฯ และขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากคณะผู้ที่มาเยี่ยมชม เพื่อเยาวชนที่อยู่ในนิคม ฯได้เป็นแนวทางในการพัฒนานิคม ฯ ต่อไป โดยขณะนี้กองทุนจากต่างประเทศที่เคยให้การสนับสนุนได้งดให้การช่วยเหลือแล้ว ทำให้งบประมาณในการดำเนินการมีน้อยลง จึงขอเชิญชวนผู้ใจดีได้ให้การสนับสนุนนิคม ฯ ได้ที่ โทร. 043 – 431230, 081– 5927822, 089 – 8428147

แสดงความคิดเห็น