ม.กาฬสินธุ์จับมือภาคเอกชน!! พัฒนาการเลี้ยงกวางพันธุ์รูซ่าที่มีคุณภาพ ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ม.กาฬสินธุ์จับมือภาคเอกชน!! พัฒนาการเลี้ยงกวางพันธุ์รูซ่าที่มีคุณภาพ ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับทรงศักดิ์ฟาร์ม ในการพัฒนาการเลี้ยงกวางพันธุ์รูซ่าที่มีคุณภาพ ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เวลาวิจัย 3 ปี

ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ ทรงศักดิ์ฟาร์ม โดยนายทรงศักดิ์ โกศล เจ้าของสถานประกอบการ ในการพัฒนาการเลี้ยงกวางพันธุ์รูซ่าที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตสู่เป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายอัดชา เหมันต์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นายชื่นชม โกศล นางสาวนวลหง โกศล ร่วมเป็นสักขีพยาน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางการเกษตร ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตร  ไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ของฟาร์มและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการเกษตรระหว่าง บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษากับผู้ประกอบการด้านการเกษตร อันจะช่วยในการพัฒนากวางพันธุ์รูซ่า ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น

นายทรงศักดิ์ โกศล ผู้ประกอบการทรงศักดิ์ฟาร์ม กล่าวเพิ่มเติมว่า ทรงศักดิ์ฟาร์ม ได้มอบกวางพันธุ์รูซ่า ให้กับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ในการวิจัยต่อไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อการวิจัยต่อยอดตลอดการดำเนินงานของโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 30 ตัว ประกอบด้วยตัวผู้ จำนวน 20 ตัว กวางพันธุ์รูซ่าตัวเมีย 10 ตัว มูลค่า 350,000 บาท เพื่อให้เกิดการพัฒนากวางพันธุ์รูซ่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางฟาร์ม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น