สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ประจำวันที่ 13 ส.ค. 64

เมืองขอนแก่น  30  ราย  ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

บ้านฝาง 2 ราย

หนองเรือ 1รายติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

ชุมแพ 1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

พล 12 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 9   ราย

ชนบท 1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

เขาสวนกวาง  1 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 1  ราย

ภูผาม่าน  4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

หนองนาคำ 4 ราย ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง 2  ราย

แสดงความคิดเห็น