สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 13 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 311 ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,778   ราย เสียชีวิต 99  ราย  รักษาหาย 6,172 ราย กำลังรักษา 6,507  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+395  ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,688 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย 3,505  ราย กำลังรักษา 7,136 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+385  ผู้ป่วยสะสม 8,669   ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 3,721 ราย กำลังรักษา 4,935   ราย

#สุรินทร์   ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 7,593 ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 4,560 ราย กำลังรักษา 3,013 ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+190 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,791  ราย  เสียชีวิต 27 ราย  รักษาหาย 5,993   ราย กำลังรักษา 1,771   ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+171  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,004 ราย เสียชีวิต 47 ราย  รักษาหาย 4,780   ราย กำลังรักษา 2,177 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,776 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 4,216ราย กำลังรักษา 2,549 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+224 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,911ราย เสียชีวิต 68 ราย  รักษาหาย 5,752 ราย กำลังรักษา 1,091 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+128  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,916 ราย เสียชีวิต 44  ราย  รักษาหาย 1,959ราย กำลังรักษา 3,913  ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+215 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,304 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 2,966  ราย กำลังรักษา 2,315  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+99  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,203 ราย  เสียชีวิต 28  ราย  รักษาหาย 1,295  ราย กำลังรักษา 3,880 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+137 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,724 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,013ราย  กำลังรักษา 2,696   ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+94  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,637 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,118 ราย  กำลังรักษา 1,504 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+95 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,225ราย เสียชีวิต 14  ราย  รักษาหาย 1,755ราย  กำลังรักษา1,456 ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+109 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,153 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,208 ราย กำลังรักษา 936 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+59 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,975ราย เสียชีวิต 6ราย รักษาหาย 876 ราย  กำลังรักษา 1,093 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,909 ราย เสียชีวิต 12 ราย รักษาหาย 1,069 ราย  กำลังรักษา 828   ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,555  ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 413  ราย  กำลังรักษา 1,133  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+43 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,444 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 891 ราย กำลังรักษา 549 ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+41 ผู้ป่วยสะสม 1,256 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 501ราย  กำลังรักษา 754   ราย

 

แสดงความคิดเห็น