มาเด้อ!! สธ.นครพนม เชิญชวน Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง

มาเด้อ!! สธ.นครพนม เชิญชวน Walk-In ฉีดวัคซีนโควิด-19 เสาร์-อาทิตย์นี้ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง

    นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม  (กลุ่ม A : กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ กลุ่ม B : กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 17 – 59 ปี) และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 แบบ Walk-In โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนเดินเข้าไปขอรับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 นี้</p class=”ql-align-justify”>

            ทั้งนี้ โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลบ้านแพง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนฯ วันเสาร์และวันอาทิตย์  โรงพยาบาลศรีสงคราม เปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์ และโรงพยาบาลท่าอุเทน โรงพยาบาลโพนสวรรค์ โรงพยาบาลนาแก โรงพยาบาลนาหว้า โรงพยาบาลนาทม โรงพยาบาลเรณูนคร โรงพยาบาลปลาปาก โรงพยาบาลวังยาง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์</p class=”ql-align-justify”>

แสดงความคิดเห็น