น้ำใจชาวหนองคาย!! แพปลาบุญเพ็ง จำหน่ายปลานิลกระชังราคาถูก รายได้ 1 แสน มอบให้โรงพยาบาลสู้โควิด

น้ำใจชาวหนองคาย!! แพปลาบุญเพ็ง จำหน่ายปลานิลกระชังราคาถูก รายได้ 1 แสน มอบให้โรงพยาบาลสู้โควิด

วันนี้ (14 ส.ค. 2564) ที่แพปลาบุญเพ็ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย นายศิริภูมิ พ่อค้าไทย และนางบุญมี พ่อค้าไทย ในนามกลุ่มแพปลาบุญเพ็งอำเภอท่าบ่อ ได้นำปลานิลกระชังมาขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด กิโลกรัมละ 40 บาท จำนวน 2,500 กิโลกรัม เป็นเงิน 100,000บาท โดยมี นายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ ,นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ, ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช กุลรักษา ประมงอำเภอท่าบ่อ ,นายเอกธนัช อินทร์รอด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนองคายเขต 3 ,นายเอกรัฐ อินทร์รอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ) ร่วมในงาน

นายศิริภูมิ พ่อค้าไทย เจ้าของแพปลาบุญเพ็ง เปิดเผยว่าตนพร้อมคณะได้นำปลานิลกระชัง มาขาย ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าบ่อในราคาถูกกว่าท้องตลาด จำนวน 2,500 กิโลกรัม โดยขายกิโลกรัมละ40 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับเงินทั้งหมดจากการขายปลายปลานิลกระชังนั้น ตนจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โดยมี นายแพทย์เทอดทูล นิ่มพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( covid-19) ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้

เจ้าของแพปลาบุญเพ็ง กล่าวต่อไปอีกว่า ปกติตนก็จะทำบุญแบบนี้ทุกปีโดยจะมอบทุนให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน มอบสิ่งของต่าง ๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอท่าบ่อและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างนี้มาตลอด แต่ช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตนพร้อมคณะมีความตั้งใจจะหาทางช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้าให้มีเครื่องมืออย่างเพียงพอในการต่อสู้กับโควิด-19 ซึ่งหากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้เงินไม่เพียงพอ ตนก็จะปรึกษาคณะเพื่อทำกิจกรรมหาเงินมามอบให้กับทางโรงพยาบาลอีกอย่างแน่นอน.

แสดงความคิดเห็น