ขอนแก่นสุดยอด!! บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดไฟเซอร์ ที่หน่วยบริการ รพ.สิรินธร อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่นสุดยอด!! บุคลากรทางการแพทย์ เข้ารับการฉีดไฟเซอร์ ที่หน่วยบริการ รพ.สิรินธร อย่างต่อเนื่อง

หน่วยบริการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้เร่งฉีดวัคซีน COVID-19 ยี่ห้อ Pfizer ให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง โดยนพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมสถานที่และทีมเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการกับกลุ่มบุคลากรจากโรงพยาบาล (รพ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.) ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโซนใต้ตลอดทั้งวัน ซึ่งขณะนี้ โรงพยาบาลสิรินธรฯ รับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาอยู่ จำนวน 48 คน ส่วนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการเกณฑ์สีเขียว Home Isolation หรือ ‘HI’ อยู่ที่บ้านได้ สะสมจำนวน 7 คน และอยู่รวมกันเป็น Community Isolation ‘CI’ โดยให้ชุมชนช่วยกันดูแล สะสมจำนวน 49 คน รวมทั้งหมด 56 คน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสนามขอนแก่น แห่งที่ 2 (พุทธมณฑลอีสาน) ที่โรงพยาบาลสิรินธร เป็นหน่วยงานบริหารหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นั้น มีผู้ป่วยเข้ารักษาเต็มมาแล้วตลอดทั้ง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 82 คน แต่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะต้องอยู่เวรยาวตลอด 14 วัน

โดยนอกจากดูแลรักษาสุขภาพคนไข้ที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆ จังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังต้องร่วมกันคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานของตัวเองและผู้ป่วยที่ต้องดูแลรักษา จนมีการสร้างพลังใจเติมเต็มให้กันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับคนไข้อย่างน่าชื่นชน เช่น การออกกำลังกายร่วมกัน สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

แสดงความคิดเห็น