สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 14 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 313  ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,091   ราย เสียชีวิต 99  ราย  รักษาหาย 6,325ราย กำลังรักษา 6,667  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+303  ราย  ผู้ป่วยสะสม 10,991 ราย เสียชีวิต 49 ราย  รักษาหาย 3,784  ราย กำลังรักษา 7,158 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+387  ผู้ป่วยสะสม 9,056   ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 4,053 ราย กำลังรักษา 4,990   ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+314   ผู้ป่วยสะสม 7,907  ราย เสียชีวิต 20 ราย  รักษาหาย 4,772 ราย กำลังรักษา 3,115  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+311 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,102 ราย  เสียชีวิต 28 ราย  รักษาหาย 6,378  ราย กำลังรักษา 1,696   ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+248  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,252 ราย เสียชีวิต 48 ราย  รักษาหาย 5,123   ราย กำลังรักษา 2,081 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+220 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,996 ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 4,466ราย กำลังรักษา 2,519 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+269 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,180 ราย เสียชีวิต 69 ราย  รักษาหาย 6,127  ราย กำลังรักษา 984 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+309  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,225 ราย เสียชีวิต 44  ราย  รักษาหาย 2,072 ราย กำลังรักษา 4,109  ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+94 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,398 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 3,136 ราย กำลังรักษา 2,238  ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+216  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,419 ราย  เสียชีวิต 29  ราย  รักษาหาย 1,565  ราย กำลังรักษา 3,825 ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+135 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,859 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,171 ราย  กำลังรักษา 2,673   ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+74  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,711 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,196ราย  กำลังรักษา 1,500 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,346 ราย เสียชีวิต 17  ราย  รักษาหาย 1,755ราย  กำลังรักษา1,574  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+138 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,291 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,257ราย กำลังรักษา 1,025 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,008 ราย เสียชีวิต 6ราย รักษาหาย 895 ราย  กำลังรักษา 1,107 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+83 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,992 ราย เสียชีวิต 12 ราย รักษาหาย 1,120ราย  กำลังรักษา 860 ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+84 ผู้ป่วยสะสม 1,639  ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 413  ราย  กำลังรักษา 1,217 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,477 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 947  ราย กำลังรักษา 526  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+39  ผู้ป่วยสะสม 1,295 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 573ราย  กำลังรักษา 721   ราย

 

แสดงความคิดเห็น