เมือบ้านเด้อ ชาวบ้านแห้ว อำเภอซำสูง พร้อมใจ เปิดศูนย์พักคอยตามโครงการ “กลับบ้านเฮา”

ชาวบ้านพร้อมใจกันเปิดศูนย์พักคอยในหมู่บ้าน ตามโครงการกลับบ้านเฮา รองรับญาติ พี่น้อง ที่เดินจากจากพื้นที่สีแดงเข้มใช้เป็นที่กักตัว ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิดในชุมชน

 

 

นายพงศกร เสาร์ทน คณะทำงาน นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีชาวยว่าการเกษตรและสหกรณ์ นายกมล ศรีล้อม สาธารณสุขอำเภอซำสูง พร้อมด้วยชาวบ้านแห้ว อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันเปิดศูนย์พักคอยหมู่บ้าน โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแห้ว เป็นสถานที่กักตัวสำหรับญาติ พี่น้อง ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายพงศกร เสาร์ทน คณะทำงานฯ กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบนี้ พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวันในจังหวัดสีแดงเข้มและกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีชาวบ้านเดินทางไปทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ สถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราว ทำให้มีแรงงานเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก แต่ในหมู่บ้านยังไม่มีพื้นที่กักตัวรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ เมื่อมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านร่วมกับครอบครัว จึงทำให้เป็นที่กังวลและหวาดระแวงว่าจะมีเชื้อโควิดมาแพร่กระจายในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้มีมติร่วมกันว่าให้ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแห้วเป็นจุดพักคอยซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 30 คน ตามโครงการ “กลับบ้านเฮา”

 

 

โดย นายประภัตร โพธสุธน  รมช.เกษตรฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในจุดพักคอย และปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อมสำหรับเป็นจุดพักคอย  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านตามหลัก บวร คือ ชาวบ้านเป็นผู้ที่คอยดูแลญาติ พี่น้องที่มากักตัว ด้วยการส่งข้าว ส่งน้ำ วัด โดยพระสงฆ์ จะมาแสดงพระธรรมเทศนาให้กับผู้กักตัวเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย และโรงเรียน ใช้เป็นจุดพักคอย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ อสม. อปพร. มาดูแลและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่กักตัวด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของคนในชุมชนในการปฎิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ที่จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ให้แพร่กะจายในพื้นที่ชุมชน

นายกมล ศรีล้อม สาธารณสุขอำเภอซำสูง กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่สีแดงเข้มและพื้นที่สีแดงเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่อำเภอซำสูงแล้ว 138 คน แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัด 122 คน และชาวบ้านในพื้นที่ 16 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาลซำสูง 44 คน ที่เหลือส่งต่อไปยัง รพ.พระยุพราชกระนวน และโรงพยาบาลสนามค่ายเปรมฯ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดจุดพักคอยหมู่บ้านแล้วที่บ้านโนน และจุดที่สองที่โรงเรียนบ้านแห้ว และเตรียมเปิดอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ตำบลบ้านโนน โดยได้รับงบประมาณจาก รมช.ประภัตร ในการดำเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจุดพักคอยในหมู่บ้านจะเป็นที่กักตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เมื่อครบกำหนด 14 วัน จะต้องมีการ swap หาเชื้อเมื่อผลเป็นลบ ถึงจะอนุญาตให้กลับเข้าไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง กรณีที่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จุดพักคอยหมู่บ้านเหล่านี้จะถูกยกระดับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระดับสีเขียวต่อไป

แสดงความคิดเห็น