สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 15 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 553 ราย  ผู้ป่วยสะสม 13,644   ราย เสียชีวิต 104  ราย  รักษาหาย 7,092ราย กำลังรักษา 6,448   ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+266 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,257 ราย เสียชีวิต 50 ราย  รักษาหาย 3,956  ราย กำลังรักษา 7,251 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+444  ผู้ป่วยสะสม 9,500  ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 4,523ราย กำลังรักษา 4,964    ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+260  ผู้ป่วยสะสม 8,167 ราย เสียชีวิต 23 ราย  รักษาหาย 4,985 ราย กำลังรักษา 3,159   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+385 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,487 ราย  เสียชีวิต 32  ราย  รักษาหาย 6,701  ราย กำลังรักษา 1,754   ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+207  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,459ราย เสียชีวิต 49 ราย  รักษาหาย 5,349  ราย กำลังรักษา 2,061  ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,120ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 4,659ราย กำลังรักษา 2,449 ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+256 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,436 ราย เสียชีวิต 73 ราย  รักษาหาย 6,411 ราย กำลังรักษา 984 ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+147 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,372 ราย เสียชีวิต 46  ราย  รักษาหาย 2,161 ราย กำลังรักษา 4,165   ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+260  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,679  ราย  เสียชีวิต 31  ราย  รักษาหาย 1,720  ราย กำลังรักษา 3,928 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+203 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,601 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 3,304 ราย กำลังรักษา 2,273   ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,916 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,338ราย  กำลังรักษา 2,563   ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,780 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,343ราย  กำลังรักษา 1,422  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+87 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,433 ราย เสียชีวิต 17  ราย  รักษาหาย 1,842ราย  กำลังรักษา1,574  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+46 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,337 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,446ราย กำลังรักษา 882  ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+66 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,074 ราย เสียชีวิต 6ราย รักษาหาย 917 ราย  กำลังรักษา 1,151 ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+58 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,050 ราย เสียชีวิต 13 ราย รักษาหาย 1,237ราย  กำลังรักษา 800  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+50  ผู้ป่วยสะสม 1,689  ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 413  ราย  กำลังรักษา 1,261 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+68 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,545 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,000  ราย กำลังรักษา 541  ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 1,295 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 573ราย  กำลังรักษา 721   ราย

 

แสดงความคิดเห็น