‘เลย’สุดยอด!! สธ.ด่านซ้าย มอบเตียงสนามให้วัดเนรมิตวิปัสสนา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง

”’เลย’สุดยอด!! สธ.ด่านซ้าย มอบเตียงสนามให้วัดเนรมิตวิปัสสนา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รับมอบเตียงสนามให้กับศูนย์โควิดชุมชนอำเภอด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนา และการปล่อยตัวผู้ที่กักตัวครบ 14 วัน ของ รพ.สต.พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A

 

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายชำนาญ มีมูล สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย,นายประสงค์ จันทศร นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย และนายปราการ  ไชยนอกนายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก รับมอบเตียงสนามจากคุณสุรศักดิ์ ศรีนาม ในนามของ “ wiri bed “ จำนวน 10 เตียง มอบให้กับศูนย์โควิดชุมชนอำเภอด่านซ้ายCommunity Isolation ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านกกจำปา พร้อมผู้นำชุมชนและอสม.ตำบลโป่ง ออกพื้นที่ปล่อยผู้กักตัวครบ 14 วัน ม.6 บ้านวังกุ่ม จำนวน 2 คน  ม.1 บ้านโป่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ และให้เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A และได้ทำการตรวจสแกนวัดไข้ ไม่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

จากนั้น นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนางจารุชา พรมภักดี กรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย(อำเภอด่านซ้าย) และปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของ และน้ำสมุนไพรจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย ให้กับศูนย์โควิดชุมชนอำเภอด่านซ้าย วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 Community Isolation และมอบให้กับสถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine : LQ) ในท้องที่ตำบลนาหอ ตำบลนาดี และตำบลปากหมัน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดกักกันรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

ด้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองผือ พร้อมด้วย จนท.อบต.นาหอ แพทย์ประจำตำบล,ผู้นำชุมชน ได้ปล่อยตัวผู้ที่กักตัวครบ 14 วันจำนวน 4 ราย บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 พร้อมมอบหนังสือยกเลิกการกักตัว แนะนำการใช้ชีวิตปกติ ตาม มาตรการ D M H T T A  ต่อไป ผู้กักตัวให้ความร่วมมือเป็นเป็นอย่างดีจนครบ 14 วัน เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านปากหมัน พร้อมผู้นำ อสม.บ้านนาข่า  และ อบต.ปากหมัน ออกพื้นที่ปล่อยผู้กักตัวครบ 14 วัน หมู่ 5 บ้านนาข่า จำนวน 3 คน ได้กักตัวอยู่ที่บ้านตนเอง 1 คน และอีก 2 คน กักตัวที่ รร.บ้านเครือคู้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ และให้เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ DMHTTA และได้ทำการตรวจสแกนวัดไข้ ไม่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเครือคู้ , ผู้นำ, อสม.บ้านนาทอง และเจ้าหน้าที่ อบต.ปากหมัน ได้ออกพื้นที่ปล่อยผู้กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 3 คน โดยผู้กักตัวได้กักตัวอยู่ที่บ้านตนเอง 1 คน และอีก 2 คนกักตัวที่ รร.บ้านเครือคู้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง แนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตัวอย่างเข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A และได้ทำการตรวจสแกนวัดไข้ ไม่มีอุณหภูมิกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านกกจำปา พร้อมผู้นำชุมชนและอสม.ตำบลโป่ง ออกพื้นที่ปล่อยผู้กักตัวครบ 14 วัน ม.3 บ้านน้ำพุง จำนวน 2 คน ม.2 บ้านด่านดู่ จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ และให้เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A และได้ทำการตรวจสแกนวัดไข้ ไม่มีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 ให้กับศูนย์กักกันตัวตำบลนาดีไว้ใช้ในการฆ่าเชื้อประจำตำบล พระสงฆ์วัดโพธิ์ศรีนาเวียงใหญ่และชาวบ้านร่วมกันสร้างโรงอบสมุนไพรให้กับพี่น้องชาวบ้านนจากทุนบริจาคจากพี่น้องชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

แสดงความคิดเห็น