น้ำใจคนอุดรฯ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด อ.สร้างคอม ในนามแม่บ้านมหาดไทยและชมรมธรรมโฆษะ

น้ำใจคนอุดรฯ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด อ.สร้างคอม ในนามแม่บ้านมหาดไทยและชมรมธรรมโฆษะ

นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางณัฐวดี ลีลาเลิศแล้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี /รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ในนามแม่บ้านมหาดไทยและชมรมธรรมโฆษะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสร้างคอม
โดยมี นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอสร้างคอม นายทองคูณ ยางขัน นายเทศมนตรีตำบลบ้านยวด นายสนธยา ดวงภักดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก นายกรม สิมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม นายโกเมศ บุญสนิท ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางรจนา ยวดยาน ประธาน กพสอ.สร้างคอม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอ ให้การต้อนรับ

 

 

แสดงความคิดเห็น