ขอนแก่นเริ่มแล้ว! ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้ลงทะเบียนวันแรก ณ ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มฉีดวัคซีนวันแรก

 

 

ที่ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.พ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย และให้กำลังใจประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่เดินทางมาฉีดวัคซีน หลังจากที่เทศบาลนครขอนแก่น เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และผู้ที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งมีการจัดแบ่งเวลาฉีดเป็น 2 ช่วง คือวันที่ วันที่ 16 – 19 สิงหาคมและวันที่ 23 – 25 สิงหาคม หากประชาชนมีการรับวัคซีนอย่างครอบคลุมแล้ว จะมีการหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้มีการเปิดเรียนแบบออนไซด์ โดยบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมทุกสังกัดก่อน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วัคซีนที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้ที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการกระจายออกไปยังอำเภอต่างๆ ทั้ง 26 อำเภอ เพื่อให้ชาวขอนแก่นได้เข้าถึงวัคซีนในอัตราที่สูงขึ้นซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ คือวันที่ 16-19 สิงหาคมและวันที่ 23-25 สิงหาคม ในช่วงลอตแรกนี้ประมาณ 17,000 คน โดยเป้าหมายส่วนใหญ่กลุ่มแรกเป็นบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับชั้นได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมทั้งหมด ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นเองก็จะมีการประเมิน และอาจมีการปรับคำสั่งให้มีการเรียนการสอนแบบออนไซด์ ส่วนประเด็นของการเกิดคลัสเตอร์ต่าง ๆในจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในการควบคุมได้ แต่ทางจังหวัดก็ยังต้องขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ประมาท ถึงแม้บางคนจะได้รับวัคซีนไปบ้างแล้วก็ตาม

 

 

“สิ่งที่ทางจังหวัดเองอยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ก็คือขอให้อย่าประมาท มาตรการ DMHTT ถือเป็นมาตรการที่สำคัญ แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วก็ตามก็จะต้องถือปฏิบัติในการที่จะต้องสวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆ อีกทั้งมาตรการนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และต้องขอให้ระมัดระวังสำหรับผู้ที่ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและเข้มงวด ทางจังหวัดขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขอให้ระมัดระวังให้ผู้ที่เดินทางมานั้นปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเป็นคลัสเตอร์ต่างๆในพื้นที่มากขึ้น”

ทางด้าน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ทางเทศบาลได้ทำเรื่องขอจัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งหมด 55,000 คนในเดือนสิงหาคมนี้ โดยแบ่งช่วงเวลาการฉีดเป็น 2 ช่วง สามารถฉีดให้ประชาชนได้ 17,000 คน ในวันที่ 16 – 19 สิงหาคมและวันที่ 23 – 25 สิงหาคม ส่วนอีก 38,000 คนที่เหลือ จะเริ่มต้นฉีดในปลายเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป คาดว่าจะฉีดแล้วเสร็จครบทั้งหมด 55,000 คน ประมาณกลางเดือนกันยายน โดยหน่วยที่บริการฉีดนอกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้ว ยังมีศูนย์อนามัยที่ 7 ,โรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ที่ระดมช่วยกันฉีดรวมถึงโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เนื่องจากจำนวนฉีดของประชาชนเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น