มุกดาหารตรวจเชิงรุก โดยรถโมบายพระราชทาน ชีวนิรภัย ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง กลุ่มแม่ค้าตลาด

รถโมบายพระราชทานชีวนิรภัย ตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง โควิด-19ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

 

 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมการตรวจเชิงรุก โดยจังหวัดมุกดาหารได้ขอรถโมบายพระราชทานชีวนิรภัย จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก กลุ่มแม่ค้าตลาดเทศบาล 2 ตลาดราตรี ตลาดอินโดจิน และประชาชนทั่วไปรวมจำนวนประมาณ 1000 คน โดยบริการ ตรวจ 2 จุดในวันนี้ (16 สค) ณตลาดเทศบาล 2 และบริเวณตลาดราตรี และวันที่ 17 สิงหาคม 2564 จุดตรวจ ณ หมู่บ้านหนองนกเขียน อำเภอนิคมคำสร้อย ซึ่งมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

 

 

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster ) จำนวน 5 คลัสเตอร์ ที่สำคัญคือ โต๊ะสนุ๊กเกอร์ และ ที่นิคมคำสร้อย โดยมีTime line เชื่อมโยงกับสถานที่หลายแห่ง ซึ่งมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก จึงขอฝากถึงผู้สัมผัสเสี่ยงให้รีบมาตรวจเพราะหากปล่อยไว้เชื้อลงปอดจะรักษายาก และขอความร่วมมืออย่าปกปิด เพื่อจะได้รีบรักษา และควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด

แสดงความคิดเห็น