ชาวตลาดศรีเมืองทองเฮ!! พ่อค้า-แม่ค้ากลับมาขายสินค้าตามปกติ พร้อมโชว์ใบตรวจโควิด สร้างความมั่นใจ

ชาวตลาดศรีเมืองทองเฮ!! พ่อค้า-แม่ค้ากลับมาขายสินค้าตามปกติ พร้อมโชว์ใบตรวจโควิด สร้างความมั่นใจ

ที่ตลาดศรีเมืองทอง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นำคณะกรรมการหอการค้า จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการตลาดศรีเมืองทอง รวมไปถึงพ่อค้า-แม่ค้า ที่กลับมาให้บริการได้ตามปกติอีกครั้งหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีมติให้ตลาดศรีเมืองทองกลับมาให้บริการได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมี น.ส.ชนกานต์ ฑีฆธนานนท์ ผู้จัดการตลาดศรีเมืองทอง นำคณะเดินเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าทุกรายที่ได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง รวมทั้งการตรวจสอบมาตรการการตรวจคัดกรอง การสุ่มตรวจผู้ประกอบการพ่อค้า-แม่ค้า และผู้ที่มารับบริการ รวมไปถึงการรับทราบถึงมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้า-แม่ค้า รวมทั้งผู้ที่เข้าใช้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

น.ส.ชนกานต์ ฑีฆธนานนท์ ผู้จัดการตลาดศรีเมืองทอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้มีพ่อค้า-แม่ค้า กลับมาให้บริการในชุดแรก รวม 100 ราย จากจำนวนพ่อค้า-แม่ค้า ที่มาค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ทั้งหมด 250 ราย ซึ่งการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามประกาศของคณะกรรมกาควบคุมโรคติดต่อนั้น จะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและดำเนินการตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด ซึ่งพ่อค้า-แม่ค้า 100 รายชุดแรกที่กลับเข้ามาให้บริการนั้น ทุกคนผ่านการตรวจหาเชื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 72 ชม. และมีเอกสารการรับวัคซีนมาแสดงให้กับทางตลาดได้รับทราบ ซึ่งตลาดได้มีการจัดทำเอกสารที่เรียกว่าพาสปอร์ตประจำตัวให้กับพ่อค้า-แม่ค้า รวมทั้งพนักงานร้านทุกคน ซึ่งในหน้าแรกจะระบุชื่อและแผงล็อก และการติดต่อ ที่สำคัญคือเอกสารยืนยันการรับวัคซีน ซึ่งระบุยี่ห้อวัคซีน สถานที่เข้ารับบริการและวันที่ที่รับบริการ ขณะที่ด้านหลังคือการแสดงรายละเอียดการเข้ารับการตรวจหาเชื้อตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยพาสปอร์ตประจำตัวพ่อค้า-แม่ค้า นั้น จะแบ่งเป็น 2 สี คือสีเขียว คือผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 เข็มและ สีเหลืองคือผู้ที่รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม หรือยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขณะที่ผู้ที่เข้ามาในเขตตลาดทุกประตู จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองและลงระบบข้อมูลและเข้ารับการซักถามจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิและการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือทุกคน

“ แผงจำหน่ายสินค้า ชุดแรก 100ร้านค้า สำหรับผู้ประกอบการ 100 รายนั้นได้มีการจดเว้นระยะห่าง มีการติดตั้งแผงกั้นระหว่างคนขาย กับ ลูกค้า มีการติดตั้งระบบคิวอาร์โค้ด สำหรับการชำระเงิน รวมทั้งการมอบเฟสชิลด์ และตรวจเข้มการสวมใส่หน้ากากอนามัย จากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา และการกำกับควบคุมในเรื่องของความสะอาดที่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ค้าต้องร่วมกันทำความสะอาดกันตลอดเวลาและบ่อยครั้งขึ้น เพื่อความปลอดภัยในภาพรวม อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาจำหน่ายโดยเฉพาะกับกลุ่มรถเร่ ตลาดได้จัดพื้นที่จำหน่ายไว้โดยเฉพาะ โดยขอให้แจ้งกับทางตลาดสดได้รับทราบเพราะตลาดจะไม่อนุญาตให้กับผู้ที่ไม่แจ้งข้อมูลหรือประสานงานล่วงหน้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าในตลาดโดยเด็ดขาด”

ขณะที่ นายชาญณรงค์ บุริสตระกุล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตลาดศรีเมืองทอง วันนี้ได้กลับมาให้บริการอีกครั้ง ซึ่งตลาดได้เข้มงวดตามาตรการต่างๆที่รัฐกำหนด โดยมีการประสานงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายปกครอง ,เทศบาลนครขอนแกน,หอการค้าจังหวัด รวมทั้งผู้ประกอบการทุกรายที่ทุกคนจะทำงานร่วมกันและกลับมาสู่การเป็นตลาดยุคใหม่แบบนิวนอมอล โดยที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีความมั่นใจและกลับมามาใช้บริการที่ตลาดแห่งนี้อีกครั้งหลังจากเกิดภาวะเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนเข้าใจและร่วมมือกันที่จะก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งตลาดแห่งนี่เป็นตลาดค้าผักที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่มีผู้ประกอบการประจำมากถึง 250 รายและกลุ่มรถเร่ หรือผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายอย่างมากทุกวัน ดังนั้นการประสานความเข้าใจและกำหนดมาตรกาคุมเข้มต่างๆที่ทุกคนจะทำร่วมกันจะทำให้ตลาดแห่งนี้กลับมาคึกคักและปลอดภัย โดยเฉพาะกับการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ที่เจ้าหน้าที่ตลาดและพ่อค้า-แม่ค้า เริ่มทยอยกันเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องแล้ว

แสดงความคิดเห็น