สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 16  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 450 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,094   ราย เสียชีวิต 106  ราย  รักษาหาย 7,827 ราย กำลังรักษา 6,161   ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+283 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,540 ราย เสียชีวิต 50 ราย  รักษาหาย 3,999 ราย กำลังรักษา 7,491 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+448  ผู้ป่วยสะสม 9,948  ราย เสียชีวิต 13 ราย  รักษาหาย 4,841 ราย กำลังรักษา 5,094  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+224  ผู้ป่วยสะสม 8,686  ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 5,394 ราย กำลังรักษา 3,268  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+347  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,834 ราย  เสียชีวิต 33  ราย  รักษาหาย 7,026  ราย กำลังรักษา 1,775   ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+191  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,650 ราย เสียชีวิต 51 ราย  รักษาหาย 5,509   ราย กำลังรักษา 2,090  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+272ราย ผู้ป่วยสะสม 7,708 ราย เสียชีวิต 75 ราย  รักษาหาย 6,665 ราย กำลังรักษา 968  ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+74 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,194 ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 4,868ราย กำลังรักษา 2,314  ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+141 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,513 ราย เสียชีวิต 48 ราย  รักษาหาย 2,243 ราย กำลังรักษา 4,222   ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+323 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,002  ราย  เสียชีวิต 31  ราย  รักษาหาย 1,737  ราย กำลังรักษา 4,234 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+81 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,682 ราย เสียชีวิต 24 ราย  รักษาหาย 3,326 ราย กำลังรักษา 2,232   ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+120  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,036  ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,491ราย  กำลังรักษา 2,530   ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+82 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,862  ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,487ราย  กำลังรักษา 1,360  ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+134  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,567 ราย เสียชีวิต 18   ราย  รักษาหาย 1,903ราย  กำลังรักษา1,646  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+130 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,467 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,524ราย กำลังรักษา 934  ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,136 ราย เสียชีวิต 6ราย รักษาหาย 957 ราย  กำลังรักษา 1,173  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+36 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,086 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,249ราย  กำลังรักษา 823  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+30 ผู้ป่วยสะสม 1,811  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 427  ราย  กำลังรักษา 1,367 ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+37 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,582 ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,061 ราย กำลังรักษา 512  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+16 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,331 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 692 ราย  กำลังรักษา 637    ราย

 

แสดงความคิดเห็น