มรภ.อุดร ปันน้ำใจ รองอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษา นำอาหารกลางวัน ส่งมอบให้รพ.สนามต่างๆ

ราชภัฏอุดรธานี ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 นำอาหารกลางวัน 120 กล่อง จากครัวสาขาวิชาอาหารและบริการ คณะเทคโนโลยี ส่งให้โรงพยาบาลสนาม

 

 

ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี บุคลากร และนักศึกษา นำอาหารกลางวัน 120 กล่อง จากครัวสาขาวิชาอาหารและบริการ คณะเทคโนโลยี ส่งให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว , โรงพยาบาลอำเภอโนนสะอาด , และศูนย์พักคอย (ศูนย์กักกัน LQ) สาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมี คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำอาหารกล่องทุกวัน และจะมีผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมถึงแจกจ่ายให้กับผู้อยู่ในศูนย์พักคอยตามพื้นที่ต่างๆ พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 

สำหรับจังหวัดอุดรธานีมีศูนย์พักคอยหลัก หรือ (Local Quarantine) ประกอบด้วย ที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี นอกจากนี้ยังอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น

แสดงความคิดเห็น