เหล่ากาชาดขอนแก่นใจดี!! มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการ จำนวน 85 ทุน และมอบถังน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือภัยแล้ง

เหล่ากาชาดขอนแก่นใจดี!! มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนพิการ จำนวน 85 ทุน และมอบถังน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือภัยแล้ง

ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายพันธ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 85 ทุนทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170 000 บาท ตามโครงการ กาชาดห่วงใยมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

จากนั้น ที่โถงด้านหน้า ศาลากลางตังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีมอบถังน้ำดื่มขนาด 1500 ลิตร ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ร่วมกันจัดทำขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมอบแทงค์น้ำดื่ม พร้อมค่าจัดทำฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในราคาฐานละ 4600 บาท จำนวน 30 แทงค์ ให้แก่อำเภอ รวมจำนวน 20 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอำเภอ และผู้แทนจากทั้ง 20 อำเภอ ร่วมรับมอบ

แสดงความคิดเห็น