น้ำใจงามคัก รพ.ชุมแพ ขอนแก่น รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จากผู้มีจิตศรัทธา มูลค่ารวม 1,989,191 บาท

น้ำใจงามคัก รพ.ชุมแพ ขอนแก่น รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จากผู้มีจิตศรัทธา มูลค่ารวม 1,989,191 บาท

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จาก หจก.ไหมไทยวัสดุภัณฑ์ และคณะผู้บริจาคร่วม ประกอบด้วย คุณดำรง คุณธนะ ศิริธนชัย คุณสุวัฒน์ อิ่มประสิทธิชัย กลุ่มวิศวะจุฬารุ่นปี2520 และนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่น91 (17-19) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลชุมแพ เพื่อใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งหมดรวมมูลค่า 1,989,191 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาด 100 MA  1 เครื่อง  ราคา 1,800,000 บาท

2. แคปซูลแรงดันลบ 1 อัน ราคา  150,000 บาท

3. วัสดุอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 ราคา   39,000 บาท

 

แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพ ได้ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมแพ และอำเภอใกล้เคียง มีความจำเป็นต้องได้รับครุภัณฑ์การแพทย์ที่เพียงพอในการให้บริการ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้บุคลากรสามารถให้บริการด้วยความมั่นใจ จึงขอขอบพระคุณผู้ที่บริจาคในครั้งนี้ โรงพยาบาลชุมแพ จะใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แสดงความคิดเห็น