กาฬสินธุ์ปังหลาย!! เพิ่มเตียง ICU สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 22 เตียง รพ.สนาม และ CI มีเตียงรวมกว่า 5,000 เตียง

กาฬสินธุ์ปังหลาย!! เพิ่มเตียง ICU สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก 22 เตียง รพ.สนาม และ CI มีเตียงรวมกว่า 5,000 เตียง

โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเพิ่มเตียง ICU สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก รวม 22 เตียง ขณะที่ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือ CI ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีเตียงรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียว รวมกว่า 5,000 เตียง

(17 ส.ค. 64) การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 23/2564 ซึ่งมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ การรายงานการรับ-ส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนเตียง วัคซีน และเรื่องอื่น ๆ

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ วันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 83 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,765 ราย หายป่วยแล้ว 3,685 ราย กำลังรักษา 2,055 ราย และเสียชีวิตสะสม 25 ราย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ามีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านแล้วมากกว่าจำนวนผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษา อย่างไรก็ตามการรับ-ส่ง ผู้ป่วยเพื่อกลับมารักษาในพื้นที่ยังคงมีการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยกู้ภัยเมตตาธรรม กาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนในการรับ-ส่งคนกาฬสินธุ์กลับมารักษาตัวที่บ้าน อย่างไรก็ตาม ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนชาวกาฬสินธุ์ สามารถสนับสนุนด้วยการบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนนำส่งคนกาฬสินธุ์กลับบ้าน ได้ที่ กู้ภัยเมตตาธรรม บัญชีธนาคารออมสินเลขที่บัญชี 020095376552 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน

ขณะที่ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาล ทั้ง 18 อำเภอ โดยปัจจุบัน มีเตียงที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ อยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 543 เตียง อีกทั้งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย ICU จากเดิมที่มีอยู่ 4 เตียง ปรับเป็น 22 เตียง ยังมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียวและมีอาการไม่มาก ในแต่ละอำเภอจำนวน 25 แห่ง รวม 2,049 เตียง โรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบล หรือ community isolation : CI จาก 135 ตำบล จำนวน 160 แห่ง รวม 3,588 เตียง ซึ่งทั้งหมดรวมแล้วมากกว่า 5,000 เตียง เพื่อให้เพียงพอสำหรับในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนการฉีดวัคซีนในขณะนี้ยังคงเน้นการฉีดให้กับ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์

แสดงความคิดเห็น