สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 17   ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 532 ราย  ผู้ป่วยสะสม 14,626   ราย เสียชีวิต 107  ราย  รักษาหาย 8,612 ราย กำลังรักษา 14,626  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+234 ราย  ผู้ป่วยสะสม 11,774  ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 4,138 ราย กำลังรักษา 7,582 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+326  ผู้ป่วยสะสม 10,274  ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 5,002 ราย กำลังรักษา 5,258   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+397  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,231 ราย  เสียชีวิต 33  ราย  รักษาหาย 7,298  ราย กำลังรักษา 1,900  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+264  ผู้ป่วยสะสม 8,950  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 5,632 ราย กำลังรักษา 3,292  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+283 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,991 ราย เสียชีวิต 75 ราย  รักษาหาย 7,088 ราย กำลังรักษา 828  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+79  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,729 ราย เสียชีวิต 51 ราย  รักษาหาย 5,741  ราย กำลังรักษา 1,937 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+230 ราย ผู้ป่วยสะสม 7,424ราย เสียชีวิต 14 ราย  รักษาหาย 5,072ราย กำลังรักษา 2,340  ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+121 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,634 ราย เสียชีวิต 49 ราย  รักษาหาย 2,337 ราย กำลังรักษา 4,248   ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+240 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,242  ราย  เสียชีวิต 33  ราย  รักษาหาย 1,883  ราย กำลังรักษา 4,326 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+83 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,765 ราย เสียชีวิต 25 ราย  รักษาหาย 3,685 ราย กำลังรักษา 2,055   ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+126  ราย ผู้ป่วยสะสม 5,162  ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,683ราย  กำลังรักษา 2,463  ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+59 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,921 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,581ราย  กำลังรักษา 1,325 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+65 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,632 ราย เสียชีวิต 18   ราย  รักษาหาย 2,000ราย  กำลังรักษา1,614  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+62 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,529 ราย เสียชีวิต 9 ราย  รักษาหาย 1,559ราย กำลังรักษา 961 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+33 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,169 ราย เสียชีวิต 6ราย รักษาหาย 983 ราย  กำลังรักษา 1,180  ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+57 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,143 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,282ราย  กำลังรักษา 847  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+33 ผู้ป่วยสะสม 1,844  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 505   ราย  กำลังรักษา 1,322  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+19  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,601  ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,082  ราย กำลังรักษา 515  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,376 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 738 ราย  กำลังรักษา 636    ราย

 

แสดงความคิดเห็น