มุกดาหารปังหลาย!! ฉีดวัคซีนเป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งเป้าฉีดให้ปชช. 50% ภายในสิงหาคมนี้

มุกดาหารปังหลาย!! ฉีดวัคซีนเป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งเป้าฉีดให้ปชช. 50% ภายในสิงหาคมนี้

นายแพทย์ ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้เปิดเผยถึงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้กับกับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ได้ประกาศให้การฉีดวัคซีน เป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่า 50 ล้านคนหรือ ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ภายในปี 2564 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 ระบบหมู่่

จังหวัดมุกดาหารมีประชากร ประมาณ 350,000 คน ขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้กับประชาชน ไปแล้วคิดเป็น ร้อยละ 31.35 ของกลุ่มเป้าหมาย 245,000 คน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งจังหวัด มากเป็นอันดับ 1 ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งเป้าหมายจะฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อย 50 % ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งนอกจากการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 6 อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้บุคลากรการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือ รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเกี่ยวข้อง ออกให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายถึงหมู่บ้าน ตำบล ทุกวันอังคารอย่างต่อเนื่องด้วย

แสดงความคิดเห็น