ม.ภาค จับมือ มข.!!ผุด‘เต็มใจหลายเด้อ’ผสาน 3 เดลิเวอรี่ ส่งมอบความสุขทั่วเมืองขอนแก่น

“ม.ภาค จับมือ Science Park มข. ผุด‘เต็มใจหลายเด้อ’ ผสาน 3 พลังธุรกิจเดลิเวอรี่ บิดรถเครื่อง! ส่งมอบความสุขทั่วขอนแก่น”
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บริษัท อิสาน สตูดิโอ จำกัด และเครือข่ายธุรกิจขนส่งอาหารจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “เต็มใจหลายเด้อ” ในช่วงพิธีการ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ความตอนหนึ่งว่า
“มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมูลนิธิยกระดับการศึกษา ได้จัดทำโครงการหลายโครงการที่มาช่วยพี่น้องชาวขอนแก่นที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งตู้แบ่งปันตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นแรงกายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนส่งเดลิเวอรี่ของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ไดโนเดลิเวอรี่ เป๊กเดลิเวอรี่ และ Faster ที่มาช่วยกระจายสิ่งของไปยังชุมชนต่าง ๆ และอุทยานวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนถุงยังชีพ 100 ถุง และเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เป็นจุดรวมถุงยังชีพมากกว่า 900 ถุง เพื่อให้ไรเดอร์ได้ทยอยรับ-ส่งถุงยังชีพในโครงการนี้ค่ะ”
จากนั้น เป็นกิจกรรมการเสวนาของตัวแทนแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดโครงการ เต็มหลายเด้อ ดังนี้
1. ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงรายละเอียดโครงการฯ และการดำเนินงานในส่วนของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. คุณสุวิทย์ จันทฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการสนับสนุนและการดำเนินงานในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ณัฐภร เจริญชีวะกุล เจ้าของบริษัท ฟาสเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ขอนแก่น เป็นตัวแทนธุรกิจบริษัทขนส่งเดลิเวอรี่ของจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงวิธีการขนส่งถุงยังชีพที่ดำเนินงานร่วมกับ 2 บริษัทขนส่ง ได้แก่ Dino Delivery โดย คุณชัยวัฒน์ ชยพาณิชย์สกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อิสาน สตูดิโอ จำกัด และคุณชัยเทพ เต็งกิตติไพศาล เจ้าของ 360 Peck Delivery
4. ดร.เจษฏา คำผอง นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน กล่าวถึง ความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในห้อง คณะผู้จัดโครงการได้ร่วมกันขนถุงยังชีพใส่กระเป๋าของไรเดอร์เพื่อให้ขับรถกระจายไปยังชุมชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กว่า 95 ชุมชน ถือเป็นโครงการดี ๆ ที่หลายหน่วยงานร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนที่ยังขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภค และเพื่อเป็นการส่งกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงานในเขตชุมชนทั่วจังหวัดขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น