ซ่อยกันเด้อเฮา อำเภอด่านซ้าย เลย รับมอบสิ่งของ และเงินสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รับมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเงินสนับสนุนเพื่อนำไปมอบศูนย์โควิดชุมชนอำเภอด่านซ้าย และ รพ.สต.ติดตามเยี่ยมผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน HI ผู้ป่วยโควิด -19

 

 

ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย รับมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท จากคุณกมลชนก วงศ์ทุมมาลา เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์โควิดชุมชนอำเภอด่านซ้าย (วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) Community Isolation และมอบให้กับสถานที่กักกันโรคท้องที่ (Local Quarantine : LQ) ต่อไป และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านน้ำเย็น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน อสม. ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ที่แยกกักตัวที่บ้าน HI ผู้ป่วยโควิด19 เข้ารับการรักษาที่ รพร.ด่านซ้าย หมู่ 2 บ้านเย็น จำนวน 1 ราย  เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและแนะนำให้ผู้กักตัวให้ครบ 14 วัน อย่างเข้มงวด สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ ตามแนวทางมาตรการ D M H T T A  ผู้ที่กักตัวที่ให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองผือ พร้อมผู้นำชุมชนและอสม. บ้านนาหอ ออกพื้นที่ปล่อยผู้กักตัวครบ 14 วัน บ้านนาหอ จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ และให้เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A ผู้ถูกกักตัวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ด้านทีม CDCU อ.ด่านซ้าย ลงพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำลำห้วยสัก บ้านวังเวิน ม.6 ต.วังยาว เพื่อสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสในพื้นที่และควบคุมป้องกันโรค กรณี ผู้ป่วยโควิด-19 นางวราภรณ์ ปัญญาประสิทธิ์ พนักงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำลำห้วยสัก 16 ส.ค. 64 ผล PCR detected เบื้องต้นผู้ป่วยได้เดินทางกลับไปกักตัวเพื่อรอรับการรักษา ที่บ้านเลยตาด ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย ในส่วนของผู้สัมผัสในหน่วยทั้ง 13 คน ได้ให้กักตัวและดำเนินการตามแนวทางต่อไป  เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านเครือคู้ พร้อมด้วยกำนันตำบลนาดีและผู้ใหญ่บ้านกกแหนใหม่ได้ออกพื้นที่ติดตามผู้จำหน่ายลอตเตอรีกลับจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของจังหวัดเลย และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ และให้เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A และผู้จำหน่ายลอตเตอรี่ 2 รายดังกล่าวขอไปกักตัวที่ไร่ของตนเอง เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านปากหมัน พร้อม อสม.บ้านนาข่า ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ค้าลอตเตอรี่เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 8 คน ได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและแนะนำสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลเเอลกอฮอล์ และให้เข้มงวดตามแนวทางมาตราการ D M H T T A และได้ทำการตรวจสแกนวัดไข้ ไม่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

แสดงความคิดเห็น