สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 18  ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 439 ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,065    ราย เสียชีวิต 108  ราย  รักษาหาย 9,259 ราย กำลังรักษา 5,698  ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+241 ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,015 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 4,449  ราย กำลังรักษา 7,512 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+308  ผู้ป่วยสะสม 10,582  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 5,492 ราย กำลังรักษา 5,073   ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+471  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,702 ราย  เสียชีวิต 35  ราย  รักษาหาย 7,662  ราย กำลังรักษา 2,005  ราย

#สุรินทร์   ยังไม่รายงาน   ผู้ป่วยสะสม 8,950  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 5,632 ราย กำลังรักษา 3,292  ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+234 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,225 ราย เสียชีวิต 75 ราย  รักษาหาย 7,494 ราย กำลังรักษา 656   ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+90  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,819 ราย เสียชีวิต 51 ราย  รักษาหาย 5,931  ราย กำลังรักษา 1,837 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+194  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,618 ราย เสียชีวิต 15  ราย  รักษาหาย 5,266 ราย กำลังรักษา 2,339   ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+115  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,749  ราย เสียชีวิต 51  ราย  รักษาหาย 2,435 ราย กำลังรักษา 4,262   ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+220 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,462  ราย  เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 2,009  ราย กำลังรักษา 4,419 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+145 ราย ผู้ป่วยสะสม 5,910 ราย เสียชีวิต 30 ราย  รักษาหาย 3,822  ราย กำลังรักษา 2,058   ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+192   ราย ผู้ป่วยสะสม 5,354   ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 2,858ราย  กำลังรักษา 2,480   ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,984 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,745 ราย  กำลังรักษา 1,224 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+105 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,737 ราย เสียชีวิต 20   ราย  รักษาหาย 2,069 ราย  กำลังรักษา1,648   ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+69 ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,598 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 1,559ราย กำลังรักษา 1,029 ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+52 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,221 ราย เสียชีวิต 7 ราย รักษาหาย 1,225 ราย  กำลังรักษา 989   ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+29 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,172 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 1,311ราย  กำลังรักษา 846  ราย

#หนองคาย ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,844  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 505   ราย  กำลังรักษา 1,322  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+17  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,618  ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,136  ราย กำลังรักษา 478  ราย

#บึงกาฬ  ติดเชื้อเพิ่ม+30 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,406 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 827 ราย  กำลังรักษา 577   ราย

แสดงความคิดเห็น