ร่วมด้วยช่วยกัน! ปศุสัตว์อำนาจเจริญ – ด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดในพื้นที่

 

 

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ยโสธร ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ข้อหาจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2549 โดยผู้ต้องหาได้มีการชำแหละ ตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่าย ผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

สำหรับของกลางที่ยึดได้ ดำเนินการทำลายตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2535 โดยวิธีการฝังกลบ

แสดงความคิดเห็น