ฮอดบ้านแล้วเด้อ โครงการ”ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” เที่ยวที่ 11 รับกลับบ้าน 66 คน มีผู้ติดเชื้อ 8 คน เสี่ยงสูง 33 คน เสี่ยงต่ำ 25 คน

ฮอดบ้านแล้วเด้อ โครงการ”ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” เที่ยวที่ 11 รับกลับบ้าน 66 คน มีผู้ติดเชื้อ 8 คน เสี่ยงสูง 33 คน เสี่ยงต่ำ 25 คน

จ.อุดรธานี ผู้ว่าฯพากลับบ้าน “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน ” ระยะ 2 เที่ยวที่ 1 รับลูกหลานกลับบ้าน 66 คน บรรยากาศการรับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี กลับบ้านตามโครงการผู้ว่าฯพากลับบ้าน”ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” เที่ยวที่ 11 หรือเที่ยวแรกระยะ 2 เป็นไปอย่างราบรื่น มีลูกหลานชาวอุดรธานีเดินทางกลับภูมิลำเนา 66 คน

ที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี นายคณพต พิมโคตร จ่าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 โรงพยาบาลกองบิน 23 โรงพยาบาลและที่ทำการปกครองอำเภอจาก 20 อำเภอ ร่วมอำนวยการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับมาจังหวัดอุดรธานี กับโครงการผู้ว่าฯพากลับบ้าน “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” เที่ยวที่ 11 หรือ ระยะ 2 เที่ยวแรก ซึ่งในวันนี้มีลูกหลานชาวอุดรธานีเดินทางกลับมากับโครงการ 66 คน ด้วยรถบัส 2 ชั้น 2 คัน แยกเป็น ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 คน เสี่ยงสูง 33 คน เสี่ยงต่ำ 25 คน โดยรถบัสคันที่ผู้ติดเชื้อ (ที่มีผลการตรวจเชื้อยืนยันด้วยระบบ RT-PCR ) 8 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อำเภอหนองวัวซอ 1 คน,อำเภอสร้างคอม 2 คน, อำเภอพิบูลย์รักษ์ 2 คน, อำเภอวังสามหมอ 1 คน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 2 คน เมื่อเดินทางมาถึงมณฑลทหารบกที่ 24 รถโรงพยาบาลจาก 5 อำเภอนำรถโรงพยาบาลเทียบรถบัส เข้ารับตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอภูมิลำเนาทันที ในขณะที่ผู้เสี่ยงสูง 33 คน ซึ่งกลุ่มนี้มีผลจากการตรวจจากชุดตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน Rapid Antigen Test Kit หรือ RTK/ATK ) 33 คน และกลุ่มเสี่ยงต่ำอีก 25 คน (ไม่มีผลการตรวจ) รวม 58 คน เมื่อลงรถบัส เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซักประวัติและตรวจหาเชื้อด้วยระบบ RT-PCR ส่งต่อลูกหลานให้อำเภอและท้องถิ่นที่นำรถมารับเข้ารับการกักตัวที่ Local Quarantine สถานที่กักตัวที่อำเภอและท้องถิ่นตามภูมิลำเนาจัดให้ เพื่อเข้ารับการกักตัว 14 วัน และรอผลการตรวจ หากผลการตรวจพบติดเชื้อ โรงพยาบาลในพื้นที่จะนำรถโรงพยาบาลไปรับมารักษาตัวในโรงพยาบาลทันที หากผลการตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อ จะทำการตรวจหาเชื้อซ้ำอีก 2 ครั้งภายใน 7 วัน และ 14 วัน ก่อนส่งตัวคืนสู่อ้อมกอดครอบครัว

สำหรับภาพรวมการรับพี่น้องประชาชนกลับบ้าน ตามโครงการผู้วาฯพากลับ “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” รวม 11 เที่ยว มีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อมาดำเนินชีวิตและเข้ารับการรักษาตัว รวม 1,304 คน เป็นผู้ติดเชื้อ 973 คน กลุ่มเสี่ยง 331 คน ประกอบด้วย เที่ยวที่ 1 จำนวน 37 คน ( ติด 25 กลุ่มเสี่ยง 12 ) ,เที่ยวที่ 2 จำนวน 87 คน ( ติด 48 กลุ่มเสี่ยง 39 ) ,เที่ยวที่ 3 จำนวน 98 คน (ติด 71 กลุ่มเสี่ยง 27 ) ,เที่ยวที่ 4 เดินทางกลับ 135 คนเป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมด ,เที่ยวที่ 5 เดินทางกลับ 159 คน ( ติด 132 กลุ่มเสี่ยง 27 ) ,เที่ยวที่ 6 เดินทางกลับ 124 คน (ติด 118 กลุ่มเสี่ยง 6 ),เที่ยวที่ 7 เดินทางกลับ 143 คน (ติด 111 คน กลุ่มเสี่ยง 32 คน ),เที่ยวที่ 8 เดินทางกลับ 136 คนเป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมด ,เที่ยวที่ 9 เดินทางกลับ 153 คน เป็นผู้ติดเชื้อทั้งหมด เที่ยวที่ 10 จำนวน 166 คน (ติด 36 กลุ่มเสี่ยง 130 คน ) และเที่ยวที่ 11 จำนวน 66 คน เป็นผู้ติดเชื้อ 8 คน กลุ่มเสี่ยง 58 คน

แสดงความคิดเห็น