บ้านพักเด็กฯ ชัยภูมิ!! รุดเข้าช่วยเหลือเด็กที่มารดาเสียชีวิตจากโควิด มอบนมผง ข้าวสารอาหารแห้งและที่นอนสำหรับเด็ก

บ้านพักเด็กฯ ชัยภูมิ!! รุดเข้าช่วยเหลือเด็กที่มารดาเสียชีวิตจากโควิด มอบนมผง ข้าวสารอาหารแห้งและที่นอนสำหรับเด็ก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นักสังคมสงเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าในครอบครัวที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยขอความช่วยเหลือผ่าน Line Official ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิ-19 ร่วมกับ อบต.วังตะเฆ่ ให้การช่วยเหลือในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ ในพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ข้อเท็จจริง จากการลงพื้นที่พบว่าเด็กเกิด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ขณะที่มารดาพักฟื้นหลังคลอดใน รพ.ที่กรุงเทพมหานคร มารดาเด็กติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เด็กถูกแยกตัวให้เข้ารับการกักตัว

จากการสอบถามถึงบิดาเด็ก ได้แยกทางกับมารดาเด็กขณะตั้งครรภ์ ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อได้ พบข้อมูลเพียงชื่อที่ปรากฏในสูติบัตรเด็กเป็นชายชาวอินเดีย ต่อมา ลุง อายุ 50 ปี และป้า อายุ 42 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ประกอบอาชีพทำไร่มันและรับจ้างทั่วไป ขอรับเด็กกลับมาอุปการะเลี้ยงดู จึงขอความช่วยเหลือ Line Official ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด -19

การช่วยเหลือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามวัย ให้คำแนะนำเรื่องการจดทะเบียนขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในอนาคต เบื้องต้น พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือนละ 2000 บาท จำนวน 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.2564) มอบ นมผง ข้าวสารอาหารแห้ง และ ที่นอนสำหรับเด็ก พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ มอบผ้าอ้อมสำหรับเด็ก และ อบต.วังตะเฆ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับบุคคลในครอบครัว

แสดงความคิดเห็น