สถานการณ์โควิด19 ภาคอีสาน (ระลอกใหม่ เม.ย. )  ประจำวันที่ 19 ส.ค. 2564

#โคราช  ติดเชื้อเพิ่ม+ 396  ราย  ผู้ป่วยสะสม 15,461   ราย เสียชีวิต 111   ราย  รักษาหาย 9,494 ราย กำลังรักษา 5,856   ราย

#อุบลราชธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+176  ราย  ผู้ป่วยสะสม 12,191 ราย เสียชีวิต 56  ราย  รักษาหาย 5,814  ราย กำลังรักษา 6,321 ราย

#บุรีรัมย์ ติดเชื้อเพิ่ม+280  ผู้ป่วยสะสม 10,862  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 5,899 ราย กำลังรักษา 4,946  ราย

#ศรีสะเกษ ติดเชื้อเพิ่ม+374  ราย ผู้ป่วยสะสม 10,076 ราย  เสียชีวิต 39 ราย  รักษาหาย 7,973  ราย กำลังรักษา 2,064  ราย

#สุรินทร์   ติดเชื้อเพิ่ม+309  ราย ผู้ป่วยสะสม 9,259  ราย เสียชีวิต 26 ราย  รักษาหาย 5,900 ราย กำลังรักษา 3,333   ราย

#ร้อยเอ็ด ติดเชื้อเพิ่ม+259  ราย ผู้ป่วยสะสม 8,484 ราย เสียชีวิต 76 ราย  รักษาหาย 7,806 ราย กำลังรักษา 861  ราย

#อุดรธานี  ติดเชื้อเพิ่ม+208 ราย ผู้ป่วยสะสม 8,027 ราย เสียชีวิต 54 ราย  รักษาหาย 6,219  ราย กำลังรักษา 1,754 ราย

#มหาสารคาม ติดเชื้อเพิ่ม+124  ราย ผู้ป่วยสะสม 7,742  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 5,266 ราย กำลังรักษา 2,339   ราย

#ชัยภูมิ  ติดเชื้อเพิ่ม+193  ราย ผู้ป่วยสะสม 6,942  ราย เสียชีวิต 53  ราย  รักษาหาย 4,349 ราย กำลังรักษา 2,540 ราย

#ขอนแก่น  ติดเชื้อเพิ่ม+236 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,698  ราย  เสียชีวิต 34 ราย  รักษาหาย 2,195 ราย กำลังรักษา 4,469 ราย

#กาฬสินธุ์  ติดเชื้อเพิ่ม+101 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,011 ราย เสียชีวิต 31 ราย  รักษาหาย 4,008  ราย กำลังรักษา 1,972  ราย

#สกลนคร  ติดเชื้อเพิ่ม+86   ราย ผู้ป่วยสะสม 5,440  ราย เสียชีวิต 16 ราย  รักษาหาย 3,105 ราย  กำลังรักษา 2,319   ราย

#นครพนม  ติดเชื้อเพิ่ม+47 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,031 ราย เสียชีวิต 15 ราย  รักษาหาย 2,848 ราย  กำลังรักษา 1,168 ราย

#ยโสธร   ติดเชื้อเพิ่ม+46  ราย ผู้ป่วยสะสม 3,783  ราย เสียชีวิต 20   ราย  รักษาหาย 2,148 ราย  กำลังรักษา1,615  ราย

#หนองบัวลำภู  ติดเชื้อเพิ่ม+75  ราย  ผู้ป่วยสะสม 2,673 ราย เสียชีวิต 10 ราย  รักษาหาย 1,740 ราย กำลังรักษา 923  ราย

#เลย   ติดเชื้อเพิ่ม+45 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,266 ราย เสียชีวิต 8 ราย รักษาหาย 1,293 ราย  กำลังรักษา 965   ราย

#อำนาจเจริญ ติดเชื้อเพิ่ม+63 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,235 ราย เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 1,400ราย  กำลังรักษา 820  ราย

#หนองคาย ติดเชื้อเพิ่ม+33  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,877  ราย เสียชีวิต 17 ราย  รักษาหาย 585   ราย  กำลังรักษา 1,275  ราย

#มุกดาหาร  ติดเชื้อเพิ่ม+40  ราย ผู้ป่วยสะสม 1,658  ราย เสียชีวิต 4 ราย  รักษาหาย 1,188  ราย กำลังรักษา 466  ราย

#บึงกาฬ  ยังไม่รายงาน  ผู้ป่วยสะสม 1,406 ราย เสียชีวิต 2 ราย  รักษาหาย 827 ราย  กำลังรักษา 577   ราย

แสดงความคิดเห็น