อว. เผย!! “ไทย” ฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 25 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลก ฉีดแล้ว 4,821 ล้านโดส

อว. เผย!! “ไทย” ฉีดวัคซีนโควิดแล้วกว่า 25 ล้านโดส ขณะที่ทั่วโลก ฉีดแล้ว 4,821 ล้านโดส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 4,821 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 359 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 169 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว”

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนแล้ว ประมาณ 219.6 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค ร้อยละ 76.6 ของประชากร ขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนมากที่สุด 86.91 ล้านโดส สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 25 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนทั่วไปมากที่สุดในสัดส่วนกว่า ร้อยละ 54.90

แสดงความคิดเห็น