จังหวัดเลยเร่งรณรงค์!! ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต

จังหวัดเลยเร่งรณรงค์!! ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิต

ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าว โดยวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดเลย รวม 4 ราย รับเข้ามารักษาตัวจากนอกพื้นที่ 19 ราย รวมเป็น 23 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9 ราย โดยหายป่วยกลับบ้านวันนี้ 29 ราย (อ.เชียงคาน 3 ราย , อ.ปากชม 1 ราย , อ.ด่านซ้าย 7 ราย , อ.วังสะพุง 2 ราย , ภูหลวง 1 ราย และ อ.ผาขาว 15 ราย) ซึ่งในจำนวนผู้ป่วยที่รับเข้ามารักษาตัว 19 ราย รับมาจากพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ 8 ราย จังหวัดชลบุรี 4 ราย จังหวัดนนทบุรี 2 ราย จังหวัดปทุมธานี 1 ราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ 3 ราย

สำหรับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ จำนวน 958 ราย แบ่งเป็น 1.ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีปอดอักเสบ 722 ราย 2.มีปอดอักเสบไม่รุนแรง 198 ราย 3.มีอาการปอดอักเสบรุนแรง 38 ราย (ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 6 ราย)

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การทำงานของทีม 5 เสือในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งมาก มีการบูรณาการทำงานร่วมกันและวางระบบเรื่องการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องโรงพยาบาลสนาม และการจัดตั้งศูนย์โควิดชุมชน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้เน้นย้ำในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย ให้มีความปลอดภัยคือความสำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก

ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยธวัช เนียมศิริ) กำชับให้นายอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนกลุ่ม 608 (1.กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค+หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) เข้ามารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิต หากติดเชื้อโควิด-19

นายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยมีระบบเชิงรุกในพื้นที่ คือ การตรวจเบื้องต้น ATK หรือ แอนติเจน เทสต์ คิด ซึ่งคณะกรรมการโรคติดจังหวัดเลย ได้ส่ง ATK ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้ทำการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เพื่อทำการแยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนปกติให้เร็วที่สุด สำหรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดเลย มีจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 98,702 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 28,423 ราย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่า การติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่เป็นการติดจากคนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน และคนในครอบครัว โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวเราหรือคนรอบตัวติดเชื้อหรือไม่ ดังนั้น ทุกคนจึงต้องป้องกันตนเองอย่างสูงสุด โดยไม่ทำกิจกรรมรวมกลุ่ม แยกรับประทานอาหารคนเดียว ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นแม้ในบ้าน เพื่อลดโอกาสรับเชื้อและแพร่เชื้อให้คนอื่น

แสดงความคิดเห็น